Fylkeskommunene Telemark, Vest-Agder, Aust-Agder, Buskerud og Vestfold har sammen med Bufetat region Sør utarbeidet felles retningslinjer for samarbeid om opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjoner. En tverrfaglig arbeidsgruppe har jobbet fram «Retningslinjer for samarbeid. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjoner». Barnevernsmyndigheter og skolemyndigheter har et felles ansvar for at alle får det opplæringstilbudet de har krav på, og dette samarbeidet er et viktig ledd i å sikre at barn og unges skolerettigheter blir ivaretatt.

Fylkesutdanningssjefene skriver at retningslinjene for samarbeid er forpliktende for både skole- og barnevernsmyndighetene, og er ment for alle som har ansvar for oppfølging av barn og unge i barnevernsinstitusjoner.

Målet med arbeidet er at det offentlige skal samordne innsatsen på en slik måte at barn og unge i barnevernsinstitusjoner får et tilpasset og egnet tilbud. En viktig del av omsorgen er å sikre at skoleplikt og opplæringstilbud blir ivaretatt.

Den tverrfaglige arbeidsgruppen har gjennom erfaringsdeling og gjensidig forståelse jobbet fram dokumentet som inneholder en erklæring i forordet, en beskrivelse av virkemidler og til slutt en systematisk oversikt over ansvar og oppgaver med klare frister.

Økt gjennomføring

Skolerapport 2014 fra Barne-, ungdoms- og familiedirektortat viser at kun fire av ti barn som har hatt tiltak fra barnevernet gjennomfører videregående skole. I retningslinjene for samarbeidet heter det at «Skolen er en møteplass der alle barn og unge skal få kunnskaper og utvikle sine ferdigheter, holdninger og verdier».

Manglende forventninger til barnas skoleprestasjoner påvirker skoleløpet negativt. I forordet viser fylkeskommunene og Bufetat at de har høye ambisjoner i det videre arbeidet med opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjoner. «Vi må ikke bare ha høye forventninger på barns vegne, vi må også ha det på våre egne. Gjennom innsats over tid, er vi klare for et paradigmeskifte i norsk barneverns praksis i arbeidet med skole og utdanning».

Veien videre

Dokumentet beskriver forvaltningsmessige forpliktelser for begge parter. I forordet heter det at «Retningslinjene for samarbeid er forpliktende for både skole- og barnevernsmyndighetene, og er ment for alle som har ansvar for oppfølging av barn og unge i barnevernsinstitusjoner. Det enkelte barn er det samme uavhengig av flyttinger over fylkesgrenser».

I dette ligger ambisjoner om et systematisk og forpliktende samarbeid i arbeidet med barn og unge i barnevernsinstitusjoner. Samarbeidet fortsetter og neste samarbeidsmøte vil blant annet omhandle samarbeidsdokumentet, kompetanseheving og melderutinene.

Her kan du lese samarbeidsdokumentet

av Torkelsen, Jan H., publisert 29. desember 2014 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Mandal Videregående Skole
  av jto, 17.10.19

  Ombyggingsarbeid på Mandal videregående skole vil bli avklart i økonomiplanen

  Les mer
 • Tungefoss
  av jto, 09.10.19

  Byremo videregående skole får midler til utvendig øvingsområde på Tungefoss

  Les mer
 • Y-valg 2019
  av jto, 08.10.19

  Velkommen til Yvalg 2019

  Les mer