-Passasjerene på Østlandet, i Trøndelag og på Sørlandsbanen vil merke positive endringer i form av flere togavganger og flere nye tog. Regjeringen har støttet opp om denne satsingen og gitt NSB garantier for kjøp av 15 nye tog i tillegg til de 66 som er under levering. I statsbudsjettet for 2015 varslet vi en kraftig satsing på vedlikehold, og bedringen vil merkes gradvis. Togene skal få robuste skinnesystemer å kjøre på, og nye banestrekninger skal bygges ut slik at det blir plass til enda flere tog. Det betyr en enklere hverdag ved at folk kommer seg raskere til og fra jobb og hyppigere mellom byer i de delene av landet der befolkningen vokser raskest, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Totalt er det for 2015 satt av 2 271 millioner kroner til fornying av jernbanen, noe som bidrar til en reduksjon i vedlikeholdsetterslepet på jernbane med om lag 170 millioner kroner. For første gang på over ti år reduseres det totale vedlikeholdsetterslepet på jernbanen.

For flere detaljer om ruteendringene, se informasjon på NSBs hjemmeside.

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. desember 2014 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer