-Passasjerene på Østlandet, i Trøndelag og på Sørlandsbanen vil merke positive endringer i form av flere togavganger og flere nye tog. Regjeringen har støttet opp om denne satsingen og gitt NSB garantier for kjøp av 15 nye tog i tillegg til de 66 som er under levering. I statsbudsjettet for 2015 varslet vi en kraftig satsing på vedlikehold, og bedringen vil merkes gradvis. Togene skal få robuste skinnesystemer å kjøre på, og nye banestrekninger skal bygges ut slik at det blir plass til enda flere tog. Det betyr en enklere hverdag ved at folk kommer seg raskere til og fra jobb og hyppigere mellom byer i de delene av landet der befolkningen vokser raskest, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Totalt er det for 2015 satt av 2 271 millioner kroner til fornying av jernbanen, noe som bidrar til en reduksjon i vedlikeholdsetterslepet på jernbane med om lag 170 millioner kroner. For første gang på over ti år reduseres det totale vedlikeholdsetterslepet på jernbanen.

For flere detaljer om ruteendringene, se informasjon på NSBs hjemmeside.

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. desember 2014 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 14.06.19

  Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

  Les mer
 • Mandalskrysset
  av jto, 13.06.19

  Det bør åpnes for et bevertningssted i det nye Mandalskrysset på ny E39

  Les mer
 • El -buss
  av jto, 12.06.19

  Agder kollektivtrafikk AS legger opp til å ta i bruk flere el-busser

  Les mer