"Ta tak i noe som dere har tenkt å gjøre uansett og oppnå merverdi ved å koble på flere europeiske partnere!"

Dette var et viktig og konkret råd som ble gitt på seminaret "Folkehelsehelse i EU" som ble avholdt tidlig i desember i Brüssel. Folkehelseseminaret var arrangert av Osloregionens kontor og Central Sweden, Region Värmland. Inviterte til seminaret var hovedsakelig ansatte fra kommuner, fylker og høgskoler i Østlandsområdet og fra Sverige. Men en representant fra Sørlandets Europakontor og Anette Vesterskov Pedersen som jobber med folkehelsespørsmål i Vest-Agder fylkeskommune deltok også.

- Jeg syns det var veldig kjekt å få muligheten til å bli med. Da jeg hørte om seminaret tenkte jeg at dette må jeg prøve å få med meg. Vi har mye kompetanse i vår egen region innen folkehelse, men det er min klare oppfattelse at vi kan bli mye bedre til å hente ut både kunnskap fra EUs nettverk og finansiering fra EUs virkemiddelapparat, nemlig programmene – forteller Vesterskov Pedersen.

På seminaret var det presentasjon av flere relevante EU-programmer, nettverk, EUs folkehelsepolitikk og konkrete prosjekteksempler. Av programmer var det presentasjoner av Helseprogrammet, Sportsdelen av Erasmus+ (EUs program for ungdom, utdanning, opplæring og sport) og relevante deler av Horisont 2020 (EUs forsknings- og innovasjonsprogram). Hvis du vil lese mer om programmene så finnes det mer informasjon her. Igjennom disse programmer finnes det muligheter for å søke om finansiering til folkehelseprosjekter.

Det finnes også ulike typer nettverk som kan være relevante å engasjere seg i for folkehelseaktører. F.eks. EIP AHA (et EU nettverk for aktiv og sunn aldring) og ERRIN (europeisk regionalt nettverk for å styrke forskning og innovasjon blant annet innen helse- og folkehelsefeltet). Sørlandets Europakontor deltar aktivt i begge disse nettverk.

Av konkrete prosjekter var der flere interessante eksempler. F.eks. EU prosjektet PoHeFa (www.pohefa.eu) som handler om hvordan man kan jobbe strategisk med folkehelse og Euregenas (www.euregenas.eu) som handler om selvmordsforebyggende arbeid i regioner. Som eksempel på innovasjon innen idrett blant barn og unge ble svenske Dala Sports Academy presentert (www.dalasportsacademy.se) som driver med ulike typer utviklings- og forskningsprosjekter.

Utfordringer og muligheter

- Jeg opplever at terskelen for å delta i EU samarbeid kan være høy. Men det er så mange spennende muligheter og vi sitter ikke med alle svarene i Norge på f.eks. utfordringene innen folkehelse. I Vest-Agder fylkeskommune har vi en Internasjonal Strategi som har en ambisjon om å fremme deltakelsen i europeisk samarbeid innen blant annet folkehelsearbeid og nasjonalt har regjeringen også lagt fram en strategi for generell styrking av deltakelse i EU-programmene påpeker Vesterskov Pedersen.

Hun forteller videre at det også finnes ulike støtteordninger for å få "kjørt seg i posisjon" til et EU-prosjekt. Regionalt forskingsfond Agder utlyser eksempelvis posisjoneringsstøtte (POS). POS kan f.eks. brukes til å etablere konsortier, forberede seg og få opp kvaliteten på en søknad om EU-midler til forskningsprosjekter. Regionalt forskingsfond Agder har planlagt ny POS utlysning primo 2015. Les mer her. Dessuten har også Forskningsrådet en egen prosjektetableringsstøtte ordning for å mobilisere nye søkere til å delta i EU-prosjekter under Horisont2020. Les mer her

Folkehelserådgiveren i Vest-Agder fylkeskommune har forøvrig selv vært prosjektleder og norsk prosjekteier i et EU-prosjekt (www.smsprosjektet.no) i samarbeid med Kristiansand kommune. Herfra vet hun at denne type samarbeid kan være svært inspirerende og hun forteller hvordan man gjennom at komplementere hverandre – på tvers av organisasjoner og lander - kan gjøre et prosjekt enda bedre.

- Jeg la jeg også merke til at deltakerne på seminaret ble inspirert og at besøket i Brüssel satte i gang noen tankeprosesser hos dem. Det var også noen som så smått begynte å tenke på konkrete prosjektideer som de ville forsøke å ta videre i EU sammenheng, dvs. norske og svenske deltakere fra seminaret i fellesskap.  Som det ble sagt av en folkehelsekoordinator fra en kommune: "kommunen vår hadde ikke hatt vondt av å involvere seg litt mer og vi kunne nok utnytte mulighetene i EU bedre". Kanskje vi skal se på mulighetene for å få til et tilsvarende arrangement for aktører på folkehelsefeltet i Vest-Agder, avslutter Vesterskov Pedersen.

Om dette høres relevant ut eller du har en konkret prosjektide innen helseforebyggende eller -fremmende arbeid ta gjerne kontakt til Anette i fylkeskommunen eller Bodil Agasøster og Stig Marthinsen på Sørlandets Europakontor (www.south-norway.no).

av Pedersen, Anette Vesterskov, publisert 12. desember 2014 | Skriv ut siden

Sportsdelen av Erasmus+ presenteres av Mr. Le Lostecque fra Europakommisjonen

Sportsdelen av Erasmus+ presenteres av Mr. Le Lostecque fra Europakommisjonen

Sportsdelen av Erasmus+ presenteres av Mr. Le Lostecque fra Europakommisjonen
Interesserte tilhørere

Interesserte tilhørere

Interesserte tilhørere
The Holy Trinity of Health

The Holy Trinity of Health

The Holy Trinity of Health
Networking i pausen

Networking i pausen

Networking i pausen
Networking i pausen

Networking i pausen

Networking i pausen