Overføring av eierskapet av fagskolene fra fylkeskommunene til staten er et av forslagene fra fagskoleutvalget. Nylig overleverte utvalget en offentlig utredning (NOU) om dette til kunnskapsministeren. -Vi vil ta innspillene fra utvalget med oss inn i arbeidet med en melding til Stortinget om fagskoleutdanningene. Det er i dag en økende andel av befolkningen som ønsker og trenger utdanning ut over videregående opplæring. En fagskoleutdanning kan være et riktig valg for svært mange, , sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Fagskoleutdanningene er korte yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Fagskolene tilbyr viktige yrkesutdanninger som samfunnet har behov for, som for eksempel innen teknisk industri, i helsesektoren og i sjøfartsnæringen.

Utfordringer

Utfordringer I NOU 2014:14 Fagskolen – et attraktivt utdanningsvalg løfter utvalget fram følgende hovedutfordringer:

Fagskolens uklare plass og svake status i det norske utdanningssystemet
• Arbeidslivets manglende eierskap til fagskolene
• Behov for å styrke kvaliteten i fagskoleutdanningene
• Lite hensiktsmessig og for svak styring av fagskolesektoren, herunder en lite hensiktsmessig struktur
• Utilstrekkelig finansiering gjennom et utilfredsstillende finansieringssystem

– Vi har sagt i regjeringserklæringen at vi ønsker å styrke fagskoleutdanningene og gjeninnføre statlig finansiering. Jeg merker meg at utvalget også anbefaler dette, sier Røe Isaksen.

Utvalget foreslår I NOUen fremmes det til sammen 49 forslag til tiltak som spesielt retter seg mot myndighetene, fagskolene og arbeidslivet. Fagskoleutvalget ønsker at disse tre aktørene skal ta et sterkere eierskap til sektoren.

 

Forslag

De viktigste tiltakene som retter seg mot staten omhandler blant annet:

• Overføring av finansieringen av fagskolene fra fylkeskommunene til staten
• Sikring av studentrettigheter
• Strukturtiltak
• Finansiering
• Dimensjonering

– Fagskolen har fått utvikle seg over mange år uten at det har vært knyttet til en helhetlig politikk. En ny fagskolepolitikk, som løfter denne utdanningssektoren til å bli et reelt og høyt ansett alternativ til høyere utdanning, vil bidra til mer og bedre arbeidsdeling mellom fagskolene og universitetene og høyskolene. Det kan igjen frigjøre ressurser og heve kvaliteten både i fagskolesektoren og i universitets- og høyskolesektoren, sier Røe Isaksen.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. desember 2014 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Mandal Videregående Skole
  av jto, 17.10.19

  Ombyggingsarbeid på Mandal videregående skole vil bli avklart i økonomiplanen

  Les mer
 • Tungefoss
  av jto, 09.10.19

  Byremo videregående skole får midler til utvendig øvingsområde på Tungefoss

  Les mer
 • Y-valg 2019
  av jto, 08.10.19

  Velkommen til Yvalg 2019

  Les mer