To statsråder, NHO-president Tore Ulstein og noen av landets fremste fagfolk kommer til Agderkonferansen 22. januar 2015 for å gi sine perspektiver på hvordan Agder kan og bør utvikles frem mot 2050. Agderkonferansen handler denne gangen om utvikling av mer robuste bo- og arbeidsmarkeder. Vi stiller spørsmålet: Hvor skal vi jobbe, leve og bo?

I praksis handler det om hvordan vi kan utvikle infrastruktur, kompetanse og regionalt samarbeid de neste 10-årene. Det pågående arbeidet med kommunereformen bidrar naturligvis til å gjøre denne diskusjonen enda mer aktuell.

Konferansen tilbyr et variert og spennende program som gir både faglig påfyll, inspirasjon og kunnskap som er viktig for alle som har ambisjoner om å være med på å utvikle landsdelen videre.

Her er noen av konferansens sentrale bidragsytere:
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen
NHO-president Tore Ulstein
Direktør Rolf Røtnes, Damvad
Forsker Marianne Tønnessen, SSB
Fremtidsforsker Anne Skare-Nilsen, Future Navigator (DK)
Professor Ingunn Størksen, UiS

Påmelding kan gjøres her: http://ks.event123.no/AgderAgderkonferansen2015/

Mer informasjon: http://www.agderkonferansen.no/ 

AGDERKONFERANSEN 2015 ARRANGERES I KILDEN TEATER OG KONSERTHUS, KRISTIANSAND TORSDAG 22. JANUAR 2015 KL 0930-1500.

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. desember 2014 | Skriv ut siden