Da fylkesordfører Terje Damman i dag holdt sin tradisjonelle årstale for fylkestinget påpekte han hvor viktig arbeidet knyttet til Regionplan Agder 2020 er for landsdelen. Arbeidet med å følge opp planen har nå pågått i fem år og en er halvveis i prosessen. -Det arbeides godt innen alle de fem temaområdene: klima, det gode liv, utdanning, kommunikasjon og kultur. Planen representerer viktige prioriteringer av mål for landsdelens utvikling fremover, sa Damman.

-Personlig opplever jeg at det partnerskapet og de nettverkene, som er etablert gjennom arbeidet med regionplanen, har hatt fruktbare effekter for landsdelen. Vi har en felles forståelse og oppslutning om både kort- og langsiktige utviklingsmål. Vi fastsetter omforente realistiske og gjennomførbare handlingsplaner. Vi plasserer ansvar for oppfølging. Og, ikke minst, skaper vi forståelse for hva som er mulig å forvente av resultater sett i forhold til mål og ønsker, understreket fylkesordføreren.

 Les hele årstalen her.

av Torkelsen, Jan H., publisert 16. desember 2014 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • KS Medaljører 2019
  av jto, 25.06.19

  Fire politikerveteraner hedret

  Les mer
 • Klubbe
  av jto, 18.06.19

  Alle fylkeskommuner skal ha råd for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse

  Les mer
 • FT-web 0619
  av jto, 14.06.19

  Følg fylkestingets junimøte direkte på web-TV

  Les mer