I høst har skolestrukturen i Vest-Agder frem mot 2030 vært et av de mest diskuterte temaene i de fylkespolitiske organene. I dag var saken til sluttbehandling i fylkestinget hvor et uvanlig stort antall tilhørere overvar debatten som strakk seg over flere timer. Etter at flere forslag var fremmet og diskutert endte voteringen med at flertallet landet på et vedtak som innebærer at det i Listerregionen skal være to selvstendige videregående skoler i henholdsvis Flekkefjord og Farsund. Skolen i Kvinesdal blir studiested tilhørende Flekkefjord, mens skolen i Lyngdal blir studiested tilhørende Farsund. Flekkefjord og Farsund videregående skoler skal være kombinerte skoler. I Søgne skal det bygges ny videregående skole på Tangvall. Der skal tilbudet innen naturbruk opprettholdes og videreutvikles.

Skolebruksplan for Vest-Agderskolen frem mot 2030 har som målsettingen å utvikle robuste, fleksible, bygningsmessig gode og bærekraftige skoler.

Skolebruksplanen skal ivareta utfordringene knyttet til:

-Organisering/samlokalisering og behov for oppgradering av Lister videregående skole
-Lav rekruttering og store behov for oppgradering av bygg og utstyr innenfor utdanningsprogram Naturbruk
-Elevtallsveksten i kristiandsregionen fra år 2020

av Jan Torkelsen/Wanja Richardsen, publisert 17. desember 2014 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Skolefrokost I Vennesla
  av jto, 21.08.19

  METTET 400

  Les mer
 • Førerkort
  av jto, 25.06.19

  Enkelte kjøretimer blir ikke lenger regnet med i fraværsgrensen

  Les mer
 • Gratis Sommerkurs I 2019
  av jto, 05.06.19

  Gratis sommerkurs i matematikk og naturfag 2019

  Les mer