Prosjektet Fylkesvei 469 Hidra Landfastforbindelse tas inn i økonomiplan. Det skal utarbeides et program mot sosial dumping i byggebransjen. Helsesøstertilbudet ved de videregående skolene i Vest-Agder trenger å bli styrket. Det var tre signaler fylkestinget enstemmig besluttet å fokusere mer på fremover da det i går behandlet årsbudsjett for 2015 og økonomiplan for de kommende fire årene for fylkeskommunen.

Når det gjelder Hidra Landfast besluttet fylkestinget at administrasjonen skal legge frem en oversikt over hvilke beløp som mangler i henhold til finansieringsplan, og hva som reelt ikke er finansiert. Det må avklares hvilken holdning samferdselsdepartementet har til bruk av ferjeavløsningsmidler utover 20 år, og departementet må avklare om dette eventuelt krever en ny bompengeproposisjon.

Midlene som er tenkt avsatt til utbedring av ferjeleiet inngår som en del av finansieringen av prosjektet Hidra Landfast. Det må legges fram oppjusterte trafikktall. Fylkeskommunens behov for restfinansiering må kvalitetssikres i 2015-kroner.

Fylkestinget vil at Vest-Agder fylkeskommune skal utarbeide et program mot sosial dumping i byggebransjen. Skien kommune og Telemark fylkeskommune har vedtatt et slikt program og det anbefales å bruke dette som utgangspunkt.

Det er behov for å styrke helsesøstertilbudet ved de videregående skolene i Vest-Agder. Elevene uttaler at de har behov for mer helsesøstertjenester, blant annet for å kunne forebygge mobbing på skolene.  Fylkestinget ber om at dette tilbudet tas med inn i revisjon av samarbeidsavtalene med kommuner som har videregående skoler.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. desember 2014 | Skriv ut siden