Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO) er representert med en lokalavdelingen i Kristiansand. Lokalavdelingen har satt i gang en prosess for å få reist et monument i Kristiansand som skal dekke hele Vest-Agder. Veldig mange av medlemmene i NVIO har behov for en anerkjennelse av den innsatsen og den faren de har utsatt seg for, ikke bare nasjonalt, men også i den regionen der de bor og lever etter gjenkomst fra tjeneste i utlandet. De totale kostnadene til prosjektet er stipulert til 230 000 kroner. Fylkesutvalget besluttet i dag at Vest-Agder skal bidra med 60 000 kroner.

Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner er Norges største interesseorganisasjon for militært personell som har deltatt i internasjonale operasjoner.  Organisasjonen består i dag av 7500 medlemmer og har 58 lokalforeninger over hele landet. Medlemmene representerer ulike faser i Norges moderne historie. De er veteraner fra dagens internasjonale operasjoner - og helt tilbake til Tysklandsbrigaden.

NVIO er en politisk nøytral organisasjon som jobber for å fremme interessene til veteraner og deres pårørende. NVIO driver et landsomfattende kamerat- og familiestøttearbeid.

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. desember 2014 | Skriv ut siden