Høgtun kultursenter er Marnardal kommunes tusenårssted. Fylkeskommunen besluttet i 2011 å gi et tilskudd på 100 000 kroner til senteret. I 2013 økte fylkeskommunen bevilgningen til 300 000 kroner til videreutvikling av kultursenteret. Kommunen har bevilget tilsvarende beløp. Det økte tilskuddet er en del av en treårig avtale til og med 2016 mellom kommunen og fylkeskommunen, med mål om å utvikle aktiviteten ved Høgtun og utrede en varig driftsmodell for stedet. Da fylkestinget i dag ble orientert om driften ved Høgtun ble det informert om er det fra september ble ansatt en person i Marnardal kommune for å jobbe med det treårige utviklingsprosjektet.

Det bevaringsverdige anlegget ble opprinnelig bygget som en folkehøyskole i 1921. Styreboligen huser i dag Marnardal museum. Som del av museet inngår også Mjålandsstova bestående av tun, hovedhus, stabbur og fjøs.

Kultursenteret omfatter kurs- og konferanselokaler, en kunst og skulpturutstilling samt en lokalhistorisk samling. Senteret drives i dag som et samvirke, med et eget styre der Marnardal kommune har en fast plass. Stiftelsen har sin egen økonomi, basert på utleie av rom og servering og slikt i bryllup osv. Marnardal kommune eier bygningene, og kommunen tar seg av ytre vedlikehold – mens stiftelsen tar seg av indre vedlikehold.

Fra fylkeskommunens side anses kulturelle møteplasser med en god lokal forankring som viktige for et levende regionalt kulturliv. En slik utvikling er i tråd med visjonene i Regionplan Agder 2020. Vest-Agder fylkeskommune har i Kulturarv 2020 i Vest-Agder som mål å bidra til utviklingen av kulturelle møteplasser. En målsetting for fremtiden er å få til bedre synergier mellom driften av de forskjellige stedene, herunder avklare samarbeidsrelasjonene til Vest-Agder-museet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 16. desember 2014 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Juleverksted 2019
  av jto, 01.11.19

  Førjulsverksted på Sjølingstad og Vigeland hus

  Les mer
 • Publikumsmottak Kanonmuseet
  av jto, 28.10.19

  To millioner til publikumsmottak på kanonmuseet i Kristiansand

  Les mer
 • VAM
  av jto, 30.09.19

  Godt fjorår for Vest-Agder-museet

  Les mer