Det har utviklet seg til en lang tradisjon å arrangere den årlige «Nyttårsaksjonen». Aksjonen har fokus på de trafikkulykkene i Agder som har ført til at mennesker har blitt drept og hardt skadd. I år vil det også bli arrangert en paneldebatt med fokus på trafikk, risiko og helse. Debatten vil bli ledet av Geir Helljesen og ha representanter fra blant annet Vegdirektoratet, Helsedirektoratet, Legeforeningen, Politiet. Publikum vil få anledning til å stille spørsmål til debattantene under paneldebatten. Aksjonen finner sted på Quality Hotel i Sørlandsparken, onsdag 7. januar fra klokken 14.00 til cirka 16.30.

I løpet av de 5 siste årene er mer enn 100 mennesker blitt drept og like mange er hardt skadd i trafikkulykker i Agder. Disse ulykkene etterlater også pårørende i en veldig vanskelig situasjon. Forskning viser at antall ulykker kan halveres dersom alle overholder fartsgrensene, bruker personlig verneutstyr og kjører rusfritt.

Hensikten med «Nyttårsaksjonen» er å bevisstgjøre hver enkelt, til å stå sammen for å bidra til bedre sikkerhet på veiene.

Program:

Kl. 1400 Velkommen

Paneldebatt: Utfordringene i forholdet trafikk og helse.

Kl. 1500 – 1530 Pause med kaffe.

Kl. 1530 Markering av alvorlige trafikkulykker på Agder.

Kl. 1600 Deltakerne går samlet fra hotellet og ut på E18.

Det er Vest-Agder og Aust-Agder fylkeskommuner, Statens vegvesen, Politiet, Trygg Trafikk, Biskopen i Agder og Telemark som står bak «Nyttårsaksjonen» og ønsker alle velkommen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 31. desember 2014 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer