Transporttjenesten for funksjonshemmede ble lagt om i 2011. Målet var i større grad å prioritere de tyngste brukerne og frigjorte ressurser skulle benyttes til å gi dem et bedre reisetilbud. Omleggingen har hatt økonomisk effekt, men på grunn av sterk økning i drosjeprisene har man ikke oppnådd å frigjøre ressurser til en slik tilbudsforbedring. Fylkestinget vedtok i går å øke budsjettrammen til TT-ordningen slik at brukergruppe 1 får økt sin reisekvote fra 250 klipp til 360 klipp per kvartal. Endringen settes i verk fra 1. januar.

Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder (TT-ordningen) er et tilbud til godkjente brukere som ikke er i stand til å benytte buss som transportmiddel. Tilbudet er ikke rettighetsbasert og tilbudets omfang fastsettes i fylkeskommunens årlige budsjett.

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. desember 2014 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Selvkjørende Buss
  av jto, 10.10.19

  Det må tas høyde for teknologisk utvikling i transportsektoren

  Les mer
 • Åpning Av Gs -vei
  av jto, 08.10.19

  Flott åpning av ny gang- og sykkelvei i Songdalen

  Les mer
 • Bygg - Og Anleggsteknikk
  av jto, 01.10.19

  Bygg- og anleggslinja på Byremo videregående skole med på fylkesveiprosjekt

  Les mer