Transporttjenesten for funksjonshemmede ble lagt om i 2011. Målet var i større grad å prioritere de tyngste brukerne og frigjorte ressurser skulle benyttes til å gi dem et bedre reisetilbud. Omleggingen har hatt økonomisk effekt, men på grunn av sterk økning i drosjeprisene har man ikke oppnådd å frigjøre ressurser til en slik tilbudsforbedring. Fylkestinget vedtok i går å øke budsjettrammen til TT-ordningen slik at brukergruppe 1 får økt sin reisekvote fra 250 klipp til 360 klipp per kvartal. Endringen settes i verk fra 1. januar.

Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder (TT-ordningen) er et tilbud til godkjente brukere som ikke er i stand til å benytte buss som transportmiddel. Tilbudet er ikke rettighetsbasert og tilbudets omfang fastsettes i fylkeskommunens årlige budsjett.

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. desember 2014 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi Skilt
  av jto, 15.04.19

  Endringar i regelverket for drosjer

  Les mer
 • El -bil Lading Skilt
  av jto, 12.04.19

  Vil ha plan for flere ladestasjoner for elbusser i Kristiansandsområdet

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 09.04.19

  Forsinket saksbehandling i Stortinget medfører justering i bompengeinnkreving

  Les mer