Transporttjenesten for funksjonshemmede ble lagt om i 2011. Målet var i større grad å prioritere de tyngste brukerne og frigjorte ressurser skulle benyttes til å gi dem et bedre reisetilbud. Omleggingen har hatt økonomisk effekt, men på grunn av sterk økning i drosjeprisene har man ikke oppnådd å frigjøre ressurser til en slik tilbudsforbedring. Fylkestinget vedtok i går å øke budsjettrammen til TT-ordningen slik at brukergruppe 1 får økt sin reisekvote fra 250 klipp til 360 klipp per kvartal. Endringen settes i verk fra 1. januar.

Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder (TT-ordningen) er et tilbud til godkjente brukere som ikke er i stand til å benytte buss som transportmiddel. Tilbudet er ikke rettighetsbasert og tilbudets omfang fastsettes i fylkeskommunens årlige budsjett.

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. desember 2014 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Specsavers Vant I 2019
  av elma11, 28.11.19

  Vinner av Jeg kjører grønt-kampanjen!

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 26.11.19

  Flere innspill til detaljregulering av ny E-39 i Lyngdal

  Les mer
 • Norges Lover Forsideutsnitt
  av jto, 25.11.19

  Vil ha overført skiltmyndigheten for fylkeveger til fylkeskommunen

  Les mer