Transporttjenesten for funksjonshemmede ble lagt om i 2011. Målet var i større grad å prioritere de tyngste brukerne og frigjorte ressurser skulle benyttes til å gi dem et bedre reisetilbud. Omleggingen har hatt økonomisk effekt, men på grunn av sterk økning i drosjeprisene har man ikke oppnådd å frigjøre ressurser til en slik tilbudsforbedring. Fylkestinget vedtok i går å øke budsjettrammen til TT-ordningen slik at brukergruppe 1 får økt sin reisekvote fra 250 klipp til 360 klipp per kvartal. Endringen settes i verk fra 1. januar.

Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder (TT-ordningen) er et tilbud til godkjente brukere som ikke er i stand til å benytte buss som transportmiddel. Tilbudet er ikke rettighetsbasert og tilbudets omfang fastsettes i fylkeskommunens årlige budsjett.

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. desember 2014 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 14.06.19

  Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

  Les mer
 • Mandalskrysset
  av jto, 13.06.19

  Det bør åpnes for et bevertningssted i det nye Mandalskrysset på ny E39

  Les mer
 • El -buss
  av jto, 12.06.19

  Agder kollektivtrafikk AS legger opp til å ta i bruk flere el-busser

  Les mer