Vest-Agder fylkeskommune har mottatt søknad fra Sirdal kommune om støtte til opparbeidelse av infrastruktur til Fintland Næringsområde på Tonstad. Det skal utvikles til å bli til sammen 55 dekar med næringsareal. Arealet ligger i tilknytning til et allerede opparbeidet næringsområde. Prosjektet er grovkalkulert til 60 millioner kroner. Sirdal kommune planlegger en gradvis utvikling av feltet etter hvert som behov melder seg. Fylkesutvalget besluttet i dag, mot Frps to stemmer, at fylkeskommunen skal bidra med en million kroner.

Sirdal ønsker til enhver tid å ha ledig næringsarealer å tilby potensielle aktører. Målet er økt grad av etablering, som igjen betyr arbeidsplasser. Når det gjelder tidsperspektiv forventes det økt aktivitet på energisiden de neste årene. Utviklingen av næringsområdet sees i sammenheng med dette.

Sirdal kommune vil bruke sju millioner kroner av egne infrastrukturmidler

av Torkelsen, Jan H., publisert 5. desember 2014 | Skriv ut siden