Statnett vurderer nå å legge fiberkabler til internettsignal sammen med strømkablene til England og Tyskland. Flere aktører, deriblant fylkesordfører Terje Damman og hans fylkesordførerkolleger i Rogaland og Aust-Agder, har presset på for å få dette gjennomført. Slike fiberkabler til internettsignaler vil øke sannsynligheten for at store IT-aktører plasserer datasentre i Norge og fortrinnsvis på sørvestlandet.

–I utgangspunktet har vi ikke planlagt å legge fiberkabel sammen med strømkablene, men vi har fått diverse innspill i forbindelse med konsesjonen. Derfor ønsker vi nå å gjøre en ny teknisk og økonomisk vurdering for både England- og Tyskland-kabelen, sier kommunikasjonssjef Christer Gilje i Statnett til Stavanger Aftenblad.

Christer GiljePå nettsiden til Kraftfylka opplyses det at fiberkabler vil kunne gi Statnett ekstra inntekter, men også kostnader. Den 700 kilometer kabelen til England vil kreve strømforsyning til undersjøiske forsterkningspunkter underveis. De neste månedene vil Statnett diskutere saken med potensielle leverandører av tekniske løsninger, og drøfte fiberkabelspørsmålet med partnere og myndigheter i Norge, England og Tyskland.

– Dette vil ta noe tid, men denne utredningen vil uansett gå raskere enn det tar å planlegge og prosjektere en likestrømskabel. Om vi tar en investeringsbeslutning for strømkablene, kan vi fortsatt legge til et fiberprosjekt i etterkant. Vi kommer til å gjøre en slik vurdering parallelt med at vi kjører på for fullt med strømprosjektene, sier Gilje, i følge Kraftfylka.

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. desember 2014 | Skriv ut siden