Lister bompengeselskap har nå klar tallene for antall kjøretøyer som har passert gjennom bomstasjonene i Lister i løpet av de elleve første månedene av året. De viser at den totale økningen fra i fjor er på 2,4 prosent. Det mest fremtredende er at det på fylkesvei 465 mellom Kjørrefjord i Farsund og Risnes i Kvinedal er registrert en økt trafikkmengde i bomstasjonen på 6,8 prosent.

I november 2009 ble strekningen Hanesund-Sande i Farsund kommune åpnet som ny vei. Byggearbeidene startet høsten 2006. Den nye veien er på 6,8 kilometer, inkludert Ravneheitunnelen på 3 340 meter. Tunnelen er Agders lengste veitunnel. I tillegg til vesentlig bedre veistandard, førte dette til en innkorting av strekningen på fire kilometer, og seks minutter kortere reisetid. Ytterligere ti kilometer vei mellom Sande og Ulland er utbedret. Før 1. januar 2010 var veien riksvei, etter at regionreformen trådte i kraft har den status som fylkesvei.

Det var forventet en trafikkøkning fra 300 til drøyt 1000 kjøretøy i døgnet når fylkesveien var ferdig. I den ferske bompengestatistikken fremgår det ar det i november passerte 26584 kjøretøyer gjennom bomstasjonen. Det gir en gjennomsnittlig døgntrafikk på 886 kjøretøyer. I løpet av årets elleve første måneder er det registrert 328189 kjøretøyer. Det tilsvarer 983 kjøretøyer i døgnet. En nærmer seg med andre ord anslaget på 1000 kjøretøyer

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. desember 2014 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer