Fylkesutvalget har besluttet at Vest-Agder fylkeskommune skal bidra med 800 000 kroner til videreutvikling av Vitensenteret Sørlandet. Fylkesutvalget besluttet samtidig at det skal nedsettes en arbeidsgruppe som skal utrede fylkeskommunenes rolle og ansvar i videreføringen av Vitensenteret Sørlandet fra 2016. Arbeidsgruppen bes levere sin innstilling slik at denne kan behandles politisk september/oktober 2015. Det er Arendal kommune som har det formelle ansvaret for drift og utvikling av vitensenteret.

I mai 2014 utvidet vitensenteret sine arealer i Eureka 2, og disponerer nå til sammen 1934 kvadratmeter alene. I tillegg har vitensenteret direkte tilgang på kurs- og konferanselokaliteter i bygget, stort spisested og andre nødvendige fasiliteter.

Vitensenteret kan siden oppstarten i 2010 vise til gode resultater og effekter av innsatsen. Senteret har igangsatt en rekke undervisningsopplegg og læringsprogrammer for barnehager, grunnskole og videregående skole. Det har blitt avholdt flere lærerkurs, og mange ulike interessegrupper har hatt omvisning og deltatt på ulike aktiviteter.

Antall  deltakere/besøkende har økt fra litt over 3000 til 22 000 siden oppstarten.

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. desember 2014 | Skriv ut siden