I begynnelsen av desember gikk startskuddet for et viktig prosjekt langs fylkesvei 455 nord for Øyslebø i Marnardal kommune. Det omfatter bygging av cirka 1,9 kilometer fortau/gang- og sykkelvei mellom Øyslebø sentrum og Spillingskrysset. Fylkesveien skal videre sikres mot steinsprang/steinskred. Entreprenørselskapet Repstad Anlegg AS skal utføre prosjektet som totalentreprise. Oppdraget omfatter både prosjektering og bygging. Kontraktssummen er på 28,6 millioner kroner. Prosjektet vil være ferdigstilt i juni 2016.

Trafikkavvikling

I anleggsområdet vil det være innsnevring til ett kjørefelt, og nedsatt hastighet til 50 km/t. Det vil være lysregulering forbi dette området. Veien kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter, bortsett fra tidsrommet mandag til fredag mellom klokken 06.00 og 09.00.

Vest-Agder fylkeskommune har ansvaret for fylkesveiene, avgjør hvilke prosjekter som skal gjennomføres hvert år og gir politiske føringer for utvikling av fylkesveiene. Det er Statens vegvesen som normalt planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder fylkesveiene på vegne av fylkeskommunen.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 31. desember 2014 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer