Det må bli færre krav til dokumentasjon og rapportering i skolen slik at lærerne får mer tid til elevene. Det er budskapet fra prosjektet som har sett på det samlede kravet til rapportering og dokumentasjon i skolen. Kunnskapsministeren og KS følge opp flere av anbefalingene i rapporten og fjerne unødvendige krav. -Det er noen anbefalinger vi ser at vi vil støtte allerede nå, andre må vi vurdere nærmere før vi konkluderer, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Ideas2evidence har i samarbeid med Vista analyse gjennomført et forsknings- og utredningsprosjekt som har gjennomgått nasjonale og lokale dokumentasjons- og rapporteringskrav i skolen. De anbefaler forenklinger i gjennomføringen av både Elevundersøkelsen og Grunnskolens informasjonssystem (GSI). I tillegg oppfordres skoleledere og kommunene som skoleeiere til å begrense kravene til skriftlig underveisvurdering av elevene til et minimum. Skoleeier bør i samråd med skoleledere, lærere og eventuelt foreldrerepresentanter enes om hvilken form for skriftlig underveisvurdering som gir tilstrekkelig informasjon til elev og foreldre. Spørreundersøkelsene som prosjektet har gjennomført, både blant lærere, skoleledere og skoleeiere, viser forståelse for at det er nødvendig med noe dokumentasjon og rapportering. Alle gruppene mener likevel at det samlede omfanget er for omfattende.

Elevundersøkelsen beholdes

Rapporten er kritisk til gjennomføringen av Elevundersøkelsen, og anbefaler enten å droppe undersøkelsen eller å korte den ned og gjøre den frivillig.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og KS-leder Gunn Marit Helgesen er åpne for å vurdere forenklinger, men verken KS eller KD vil fjerne denne undersøkelsen.

- Vi trenger god og oppdatert kunnskap om mobbing og krenkelser i skolen. Her er informasjonen fra Elevundersøkelsen svært viktig. Tiltak på dette området må dessuten ses i sammenheng med utredningen fra Djupedalutvalget som leveres før påske, sier både Røe Isaksen og Helgesen.

Hele rapporten finner du her

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. desember 2014 | Skriv ut siden