Wordskills har fått 800.000 kroner for å utvikle yrkeskonkurranser som en metode for å skape bedre samarbeid mellom skole og næringsliv. - Yrkeskonkurransene bidrar til å synliggjøre yrkesfagene, og får fram hvor mange spennende jobber man kan få dersom man velger yrkesfag. Norge trenger flere fagarbeidere. De har bygd det Norge vi kjenner i dag, og vil bygge fremtidens Norge. Derfor ønsker regjeringen at langt flere ungdommer skal velge fagopplæring, ta fagbrev og bli flinke i faget sitt, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

WorldskillsNorway vil nå utvikle yrkeskonkurranser som verktøy også i den videregående skolen i samarbeid med noen fylkeskommuner og opplæringskontorer. De vil bruke yrkeskonkurransene for å bedre samarbeidet med næringslivet. Målet er å skape flere læreplasser, få flere elever til å gjennomføre den opplæringen de har begynt på, og å få flere unge til å velge yrkesfag.

- Vi er helt avhengige av tett samarbeid med næringslivet for å forberede elevene på den virkeligheten de vil møte ute i arbeidslivet. Yrkeskonkurranser kan være en måte å gjøre dette på, sier Røe Isaksen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. desember 2014 | Skriv ut siden