• Veiarbeid I Marnardal
  av Torkelsen, Jan H., 31.12.14

  Viktig nytt fortau/gang- og sykkelvei- anlegg i Marnardal bygges de kommende månedene

  I begynnelsen av desember gikk startskuddet for et viktig prosjekt langs fylkesvei 455 nord for...

  Les mer
 • Trafikkaksjonen - Lysmarkering Av Trafikkoffer
  av Torkelsen, Jan H., 31.12.14

  Nyttårsaksjonen 2015 mot trafikkulykker arrangeres 7. januar

  Det har utviklet seg til en lang tradisjon å arrangere den årlige «Nyttårsaksjonen». Aksjonen har...

  Les mer
 • Jernbanemaster
  av Torkelsen, Jan H., 22.12.14

  Flere nye tog skal sikre bedret jernbanetilbud

  -Passasjerene på Østlandet, i Trøndelag og på Sørlandsbanen vil merke positive endringer i form av...

  Les mer
 • Maxi -taxi AKT
  av Torkelsen, Jan H., 18.12.14

  Økt tilbud til de tyngste brukerne av TT-kjøring fra årsskiftet

  Transporttjenesten for funksjonshemmede ble lagt om i 2011. Målet var i større grad å prioritere de...

  Les mer
 • Bård Hoksrud Markerer Utvidet Jernbanetilbud
  av Torkelsen, Jan H., 15.12.14

  Stor glede over bedret togtilbud på Sørlandet

  -NSB har virkelig vært på sporet for å få til et utvidet jernbanetilbud. sa fylkesordfører Terje...

  Les mer
 • Hjullås
  av Torkelsen, Jan H., 15.12.14

  Kjøretøy skal kunne holdes igjen med hjullås

  -Vi skal hindre at useriøse transportører stikker av fra bøter og gebyrer i trafikken. Derfor vil vi...

  Les mer
 • Bompengeskilt På Kvinesheia
  av Torkelsen, Jan H., 09.12.14

  Stor trafikkvekst på fylkesveien mellom Farsund og Kvinesdal

  Lister bompengeselskap har nå klar tallene for antall kjøretøyer som har passert gjennom...

  Les mer
 • Bombrikke
  av Torkelsen, Jan H., 08.12.14

  Bombrikken blir obligatorisk fra 1. januar

  Over 100 000 norske kjøretøy over 3,5 tonn i næring berøres nå av det nye påbudet om obligatorisk...

  Les mer
 • Kollektivtransport - Busser
  av Torkelsen, Jan H., 26.11.14

  Går inn for mer til kollektivtrafikk og fylkesveier og kommuneavtaler

  Fylkesutvalget behandlet i går fylkesrådmannens forslag til årsbudsjett for 2015 og økonomiplan for...

  Les mer

Samferdselspolitikerne positive til detaljregulering for ny E18/E39 Gartnerløkka - Meieriet

Kristiansand kommune har sendt fylkeskommunen forslag til detaljregulering for ny E18/E39 Gartnerløkka - Meieriet til offentlig ettersyn. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø anbefalte i går at...

av Torkelsen, Jan H., 20.11.14

Fremtidsrettet utviklingsplan for jernbane- og rutebilstasjonsområdene i Kristiansand

Kristiansand kommune har lagt ut forslag til detaljreguleringsplan for Kristiansand jernbanestasjon og rutebilstasjonsområdet til offentlig ettersyn. Fylkeskommunens hovedutvalg behandlet forslaget i...

av Torkelsen, Jan H., 20.11.14

Samferdselministeren vil ha lavere fart på bybussene

– De typiske bybussene er ikke konstruert for å tåle kollisjon eller velt i stor fart. Derfor reduserer vi maksimalt tillatt fart på disse bussene fra 80 km/t til 70 km/t. Dermed vil vi både redusere...

av Torkelsen, Jan H., 17.11.14

Stor vekst i pendling over kommunegrensene i landsdelen

Siden 2000 har bevegelse mellom bosted og arbeidssted stadig oftere krysset kommunegrenser på Agder. Innpendling til Kristiansand har økt med 40 prosent. De omkringliggende kommunene markerer seg som...

av Torkelsen, Jan H., 13.11.14

Buss- og drosjesjåførar frå land utanfor EØS må ha fire års butid i Noreg

Dei som kjem frå land utanfor EØS må ha budd fire år i Noreg før dei kan få kjøresetel og lov til å føre buss eller drosje. Dette går fram av forslaget til endringar i yrkestransportlova som vart lagt...

av Torkelsen, Jan H., 11.11.14

Etterlengtet fylkesveiprosjekt i Sirdal er nå i gang

Denne uken gikk startskuddet for et svært etterlengtet veiprosjekt i Sirdal Med fylkesordfører Terje Damman i spissen markerte representanter fra fylkeskommunen, Sirdal kommune og arbeidsfelleskapet...

av Torkelsen, Jan H., 06.11.14

Trafikkvekst i Lister-bommene

Trafikkmengden gjennom bomstasjonene i Listerregionen øker jevnt og trutt. Av statistikken som nå foreligger etter årets ti første måneder fremgår det at det i forhold til samme periode i fjor har...

av Torkelsen, Jan H., 05.11.14

Stadig flere anlegg for innfartsparkering

Det er i løpet av de seneste årene blitt anlagt flere anlegg for innfartsparkering i Kristiansandsregionen. Etter et møte i Areal- og transportsamarbeidet for regionen nylig er det klart at dette vil...

av Torkelsen, Jan H., 24.10.14

Endelig klart for et nytt og stort veiprosjekt i Sirdal

I dag ble kontrakten for et omfattende og påtrengt anleggsprosjekt på fylkesvei 42 i Sirdal undertegnet. Prosjektet omfatter både rassikring, bygging av en ny tunnel og diverse andre terrengtiltak....

av Torkelsen, Jan H., 23.10.14

Sterk økning i kostnadene til transport av funksjonshemmede

Det går mot et mulig merforbruk på 1,6 millioner kroner i transportkostnad av funksjonshemmede i 2014. Dette kommer frem i en økonomisk rapport som ble behandlet av fylkestinget i dag.

av Torkelsen / Richardsen, 21.10.14

Fylkeskommunen går for fast bro i Flekkefjord

Det skal bygges ny fast bybro i Flekkefjord snarest mulig. Dette kom frem i gårsdagens møte i hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø.

av Richardsen, Wanja, 09.10.14

Løyver og løyvemyndighet - ny ordning fra 2015

Fra 1.januar 2015 overføres løyvemyndigheten til Statens Vegvesen for gods- og turvognløyver.

av ask, 25.09.14

Flere avganger på Sørlandsbanen og Arendalsbanen

- Jernbanen skal bli mer attraktiv for de reisende. Fra 14.desember i år forbedres derfor rutetilbudet på både Sørlandsbanen og Arendalsbanen. Økt frekvens gir jobbpendlerne en bedre hverdag, og...

av Richardsen, Wanja, 17.09.14

Nye ladestasjoner for el-biler åpnet

Det er en milepæl innenfor ladeinfrastrukturen i Agder når det i dag ble åpnet nye hurtigladestasjoner for el-bil i Mandal, Lyngdal og Flekkefjord. Det var fylkesordfører, Terje Damman, som sto for...

av Richardsen, Wanja, 27.06.14

Til Brussel for å lære

Politikerne i hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø (SAM), var sammen med aktører fra fylkesadministrasjonen på en to dagers studietur i Europas sentrum, Brussel, i forrige uke for å hente hjem...

av Richardsen, Wanja, 23.06.14

Velkommen til Havnedagen 31.mai

Lørdag 31.mai åpner Kristiansand Havn opp for publikum når "Regional Havnedag - Velg Sjøveien" arrangeres.

av Richardsen, Wanja, 30.05.14

Fylkeskommunen har valgt løsning for ny E18/E39 Gartnerløkka-Meieriet

Statens vegvesen har utarbeidet konsekvensutredning med tre alternative løsninger for ny E18/E39 Gartnerløkka-Meieriet. Utredningen er nå ute til høring og fylkeskommunen har i dagens møte i...

av Richardsen, Wanja, 07.05.14

Havnedagen 31.mai 2014

Kristiansand Havn åpnes opp for publikum lørdag 31.mai når "Regional Havnedag - Velg Sjøveien" arrangeres.

av ask, 30.04.14

Handlingsprogram for fylkesveg 2014-2017

Handlingsprogram for fylkesveg 2014 – 2017 er nå vedtatt og økonomiske rammer er justert for forventede investeringsrammer for perioden. Dokumentet inneholder i tillegg til Handlingsplan og...

av ask, 31.03.14

Planprogram til Regional transportplan Agder 2015- 2027 sendes på høring

Fylkeskommunen varsler oppstart av arbeidet med en Regional transportplan Agder (RTP) og sender nå planprogrammet ut på høring og offentlig ettersyn. Dette ble kjent i møte i fylkesutvalget den 18....

av Richardsen, Wanja, 21.03.14

Vil koble sammen Sørlandsbanen og Vestfoldbanen

Samferdselsministeren bestiller utredning for sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. Dette kommer frem i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

av Richardsen, Wanja, 20.03.14

Torsdag åpner den gamle Hanneviktunnelen på E39

En renovert Hanneviktunnel skal nå brukes av kjøretøy som kjører E39 inn mot Kristiansand fra vest. Tunnelen åpner i ett løp fra vest og inn mot sentrum av Kristiansand. Åpningen betyr at...

av Richardsen, Wanja, 19.03.14

Påtrykk for en sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen

Ordførerne i Vest-Agder står bak en felles uttalelse til samferdselsministeren, hvor de krever at Stortingets enstemmige vedtak om å utarbeide en konseptvalgutredning for sammenkopling av...

av Richardsen, Wanja, 06.03.14

Sju minutter om behovet for veiutbygging

"Behovet for veiutbygging" er tittelen på en film som Kristiansand kommune laget i anledning samferdselsministerens besøk i februar. Filmen viser på en god måte de transportutfordringer vi har på...

av Richardsen, Wanja, 05.03.14

Forslag til strategiplan for trafikksikkerhet i Agderfylkene 2014-2017

Arbeidet med revisjon av strategiplan for trafikksikkerhet i Agderfylkene pågår. Planarbeidet har vært ledet av en administrativ styringsgruppe bestående av representanter fra begge fylkeskommuner,...

av Richardsen, Wanja, 14.02.14

Mer penger til fornyings- og opprustningstiltak av fylkesvegnettet

I regjeringens tilleggsproposisjon til statsbudsjett for 2014 økes bevilgningen til fornying og opprusting av fylkesveger med 280 millioner kroner. Dette kom frem i møtet i hovedutvalget for...

av Richardsen, Wanja, 07.02.14

Høring på strategiplan for trafikksikkerhet

Arbeidet med revisjon av strategiplan for trafikksikkerhet i Agderfylkene pågår. Planarbeidet har vært ledet av en administrativ styringsgruppe bestående av representanter fra begge fylkeskommuner,...

av ask, 27.01.14