• Åseral 04
  av Torkelsen, Jan H., 17.12.14

  Prosjekt med felles planressurs i indre Agder-kommuner må videreføres

  Felles planressurs for indre bygder er en satsing for å øke kapasitet og kompetanse knyttet til...

  Les mer
 • Klimafilm
© © Miljødirektoratet
  av Richardsen, Wanja, 10.12.14

  16 minutter om klimaendringer

  Se filmen som oppsummerer hovedfunnene fra FNs klimapanels femte hovedrapport. Filmen er laget i...

  Les mer
 • Tusenlapper
  av Torkelsen, Jan H., 04.12.14

  Støtte til regional innovasjon og forskning

  RIS - Centre for advanced studies in Regional Innovation Strategies søker Aust- og Vest-Agder...

  Les mer
 • LIM-plan logo
  av Torkelsen, Jan H., 27.11.14

  Agderfylkene samles om arbeid for likestilling, inkludering og mangfold

  Vest- og Aust-Agder fylkeskommune har, i samarbeid med kommuner, interesseorganisasjoner, statlige...

  Les mer
 • Helle I. Mellingen Forskningspris
  av Richardsen, Wanja, 03.11.14

  Pris for forskning på likestilling

  Prosjektleder for "Likestilling som regional kraft", ph.d Helle Mellingen, er tildelt Fysiografenes...

  Les mer
 • Folkehelseundersoekelse
  av Richardsen, Wanja, 03.11.14

  Agderfylkene i bresjen for nasjonal pilot - folkehelseundersøkelse

  10 000 egdinger i alderen 18 år og eldre skal spørres om deres forhold til egen helse og levekår....

  Les mer
 • Agdermodellen For Likestilling
  av Richardsen, Wanja, 28.10.14

  Setesdal regionråd tar utfordringen

  Politisk samordningsgruppe har utfordret alle regionrådene til å ta en rolle i etableringen av...

  Les mer
 • Flekkefjord Sykehus
© Lund kommune
  av Torkelsen / Richardsen, 21.10.14

  Fylkestinget vil ha tre sykehus med ulikt innhold i Agder-fylkene

  I dag avga fylkestinget Vest-Agder fylkeskommunes endelige uttalelse til Utviklingsplan 2030...

  Les mer
 • Likestillingskonferansen Uia 2014
  av Mellingen / Richardsen, 14.10.14

  Makt, maktbalanse, demokrati og deltakelse

  29. oktober er det igjen duket for den årlige likestillingskonferansen på Universitet i Agder. Ett...

  Les mer

Heltidskultur er høyt prioritert i Agderkommunene

Resultatet fra den nylig gjennomførte kartleggingen av likestillingsarbeid i Agders kommuner viser at svært mange kommuner jobber aktivt med å redusere uønsket deltid og å skape heltidskultur i...

av Helle Mellingen/Wanja Richardsen, 29.09.14

Fylkeskommunen positiv til Agderprosjektet

Fylkeskommunen gir sin tilslutning til "Agderprosjektet – En god start for alle" og ønsker å bidra aktivt inn i prosjektorganisasjonen, i tillegg til et økonomisk tilskudd. Dette kom frem i gårsdagens...

av Richardsen, Wanja, 17.09.14

Valgfrihetens dilemma

Kvinners valgfrihet står sentralt i debatter om likestilling. Men valgfrihet til hva? Under Arendalsuka tar noen av Norges mest sentrale politikere debatten om hvorfor kvinner fortsatt er dårligere...

av gbl, 13.08.14

Ball og bok - i det fri

Mandag 7. juli starter et helt nytt konsept der alle er velkommen til å veksle mellom ball-lek og boklesing i Gravane i Kristiansand. Ideen oppstod i forbindelse med SMS-prosjektet der Vest-Agder...

av Cheryl Macdonald, 05.07.14

Du har en kollega i Europa

Når organisasjoner skal utvikles benyttes gjerne all tilgjengelig kompetanse. Erfaringer viser at de færreste av oss ser ut over de lokale, regionale eller nasjonale grenser når det søkes tilfang av...

av Richardsen, Wanja, 01.07.14

Nye ladestasjoner for el-biler åpnet

Det er en milepæl innenfor ladeinfrastrukturen i Agder når det i dag ble åpnet nye hurtigladestasjoner for el-bil i Mandal, Lyngdal og Flekkefjord. Det var fylkesordfører, Terje Damman, som sto for...

av Richardsen, Wanja, 27.06.14

Arendalskonferansen 2014

Arendalskonferansen arrangeres 17.-18. juni i Arendal kultur- og rådhus og bærer temaet "Uro for fremtiden – kilde til nyskaping". Årets konferanse er den 14. i rekken.

av Richardsen, Wanja, 10.06.14

Fylkeskommunen gir tillatelse til hummerhavbeite ved Oksøy

Flekkerøy Hummer SA er gitt tillatelse til havbeite for hummer ved Oksøy i Kristiansand kommune. Dette vedtok fylkesutvalget i dag.

av Richardsen, Wanja, 03.06.14

Spennende program på forskningsfondenes årskonferanse

4. og 5. juni går årskonferansen til de Regionale forskningsfondene av stabelen, som i år arrangeres på Kilden. Arrangørene har rigget til et variert og spennende program som innebærer internasjonale...

av Birnbrich, Manuel, 28.04.14

Temakonferanse:Vern mot trakassering og vold

Torsdag 24.april er det klart for nytt LIM-verksted, denne gangen i Kristiansand. Arbeidet med å lage LIM-planen (Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold på Agder) er i gang. Planen...

av Reed, Lisbeth, 08.04.14

Sammen om å løfte idretten

Vest-Agder fylkeskommune og Idrettskretsen inviterer til Idrettskonferanse på Utsikten hotell den 9. mai. Tidligere proffsyklist i Crèdit Agricole, Mads Kaggestad, er en av foredragsholderne.

av Richardsen, Wanja, 02.04.14

Kraftverk som unikt undervisningsmateriell

Tungefoss kraftstasjon, som har stått tom i en årrekke, skal bli undervisningssted og skolemateriell. Det er klart etter at Vest-Agder fylkeskommune (VAF), som eier av Byremo videregående skole, og...

av Macdonald, Cheryl, 31.03.14

Fylkeskommunen positiv til luftfartshøyskole på Kjevik

Vest-Agder fylkeskommune bevilger et tilskudd på inntil 150 000 kroner til Luftfartsutdanning Sør AS sitt prosjekt for å etablere en luftfartshøyskole på Kjevik. Dette kom frem i møte i fylkesutvalget...

av Richardsen, Wanja, 26.03.14

Fylkeskommunen gir støtte til reisemålsutvikling på Knaben

Vest-Agder fylkeskommune gir 500 000 kroner i støtte til reisemålsutvikling på Knaben for 2014. fylkeskommunen har intensjon om å bevilge tilsvarende beløp for 2015. Dette ble vedtatt i møte i...

av Richardsen, Wanja, 25.03.14

Planprogram for Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 sendes på høring

Fylkeskommunen varsler oppstart av arbeidet med Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 (VINN-plan) og sender nå planprogrammet ut på høring og offentlig ettersyn....

av Richardsen, Wanja, 24.03.14

Vil koble sammen Sørlandsbanen og Vestfoldbanen

Samferdselsministeren bestiller utredning for sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. Dette kommer frem i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

av Richardsen, Wanja, 20.03.14

Endelig høringsuttalelse for Skveneheii vindkraftverk

Fylkesutvalget valgte i møte den 18. mars å følge opp vedtaket fra hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø (Sam-utvalget) og anbefaler å reise innsigelse mot konsesjonssøknad fra Skveneheii...

av Richardsen, Wanja, 20.03.14

Temakonferanse om et mangfoldig og likestilt arbeidsliv

Arbeidet med Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold (Lim-plan) fortsetter. I den forbindelse arrangeres det temakonferanse om et mangfoldig og likestilt arbeidsliv. Konferansen er...

av Richardsen, Wanja, 19.03.14

Fylkeskommunen gir tilskudd til klimaprosjekt i Lister

Fylkeskommunen bevilger 400 000 kroner til oppstart av Listerkommunenes prosjektet "Klima, energi og helhetlig planlegging". Dette ble vedtatt i møtet i fylkesutvalget den 18. mars.

av Richardsen, Wanja, 19.03.14

Endring i vedtak om Støodden

Det er gjort endringer i rekkefølgekravene som ble vedtatt av hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø (SAM) den 5.februar. Endringen er i tråd med konklusjonen fra forhandlinger mellom...

av Richardsen, Wanja, 12.03.14

Temakonferanse om likeverdige offentlige tjenseter

Arbeidet med å lage "Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold på Agder" (LIM-planen) er i gang. Planen har fem hovedtema og ett av disse er likeverdige offentlige tjenester. Alle...

av Richardsen, Wanja, 06.03.14

Samarbeid om innovasjon og bærekraftig verdiskaping på Agder

Hvordan kan vi gjøre Agder til et enda bedre sted å arbeide og bo i og å besøke? Agder-fylkene samarbeider for å søke svaret på dette spørsmålet. –Vi må sette i gang kreativiteten og prøve å tenke...

av Birnbrich, Manuel, 26.02.14

Fylkeskommunen bevilger midler til prosjektet Agderløftet – telemedisinske sentre i Agder

Fylkeskommunen bevilger et tilskudd på 420 000 kroner til prosjektet Agderløftet – telemedisinske sentre i Agder 2014-2015. Dette kom frem i møtet i fylkesutvalget tidligere denne uken.

av Richardsen, Wanja, 13.02.14

Nye verktøy for bedre stedsutvikling

Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune har gjennom Interreg-prosjektet SMS (Stedsutvikling, Medvirkning og Sosiale møteplasser), utviklet planverktøy som skal bidra til helsefremmende og...

av Richardsen, Wanja, 10.02.14

Friluftskonferanse i Kristiansand

Friluftsliv og verdiskaping er tema når Midt-Agder friluftsråd avholder konferanse på Scandic Kristiansand Bystranda, 12.-13.juni. Klima- og miljøminister Tine Sundtoft er blant foredragsholderne.

av Richardsen, Wanja, 10.02.14

Fibo-Trespo er vinner av Kompetanseprisen 2013

Det er fjerde gang at Kompetanseprisen deles ut til den bedriften på Agder som har jobbet best på kompetanseheving og kompetanseutvikling i sin virksomhet det siste året. Det er Agderring som står bak...

av Richardsen, Wanja, 28.01.14

Ungdomskonferanse om likestilling, inkludering og mangfold

Er du ungdom mellom 13-26 år og ønsker å være med å påvirke hvordan Agder skal være i 2027? Da oppfordres du til å bli med på ungdomskonferanse på Aladdin scene i Kristiansand, 8.februar.

av Richardsen, Wanja, 24.01.14

Bedrifter kan bli Interreg-partnere

For første gang får bedrifter bli med i Interreg-prosjekter som ordinære partnere. Det framgår av forslaget til nytt Interreg-program for Øresund-Kattegat-Skagerrak-området som fylkeskommunen har vært...

av Richardsen, Wanja, 23.01.14

Statsminister Erna Solberg kommer til Agderkonferansen 2014

Agderkonferansen 2014 arrangeres i Kilden Teater og konserthus, Kristiansand tirsdag 28. januar. Konferansen har kompetanse og utdanning som tema og har fått navnet "Læringslivet". Her vil...

av Richardsen, Wanja, 03.01.14

På god vei mot en helhetlig likestillingsplan

Noe av det siste våre folkevalgte gjorde i 2013 var å vedta planprogrammet for Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold på Agder (LIM-planen). Dette innebærer at arbeidet med selve...

av Richardsen, Wanja, 03.01.14