Det passerte i løpet av 2014 totalt 1 871 737 kjøretøyer gjennom bomstasjonen på E 39 på Kvinesheia. Det var en økning på nærmere 42 000 kjøretøyer siden året før. Det utgjør en trafikkvekst på europaveien på 2,3 prosent. I de tre bomstasjonene som er i drift i Listerregionen var den samlede økning noe større, på 2,8 prosent. Det ble i løpet av fjoråret samlet registrert 3 353 121 kjøretøyer gjennom bomstasjonene.

Det er tydelig at den oppgraderte veiforbindelsen på fylkesvei 465 mellom Farsund og Kvinesdal tas i bruk av stadig flere veifareende. Veksten i antall passeringer i bomstasjonen på denne fylkesveien var på hele 6,6 prosent i fjor. Det var imidlertid også en økning på 2,5 prosent på stasjonen på fylkevei 43 mellom Farsund og Lyngdal.

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. januar 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer