Det har i lengre tid vært diskutert fusjon mellom innovasjonsselskapene Innoventus AS og Coventure AS. Begge selskapene driver en inkubator som er et verktøy for utvikling av nye vekstbedrifter eller for å utløse vekst i eksisterende bedrifter. I en inkubator får gründere tilgang til profesjonelle forretningsutviklere, kapital og nettverk. Begge selskapene yter også andre typer tjenester. Coventure forvalter også en investeringsportefølje. Den overordnede målsettingen med fusjonen er å skape et slagkraftig innovasjonsmiljø i Agder. Vest-Agder fylkeskommune har henholdsvis 19,20 prosent og 4,04 prosent eierandel i Innoventus og Coventure. Fylkesutvalget støttet i går planene om fusjon mellom selskapene, men det er fylkestinget som fatter endelig fylkeskommunal beslutning.

Offentlige eiere og tilskuddsytere, som omfatter Aust-Agder fylkeskommune, Vest-Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune og SIVA, har samlet seg om en skisse til hvordan en fusjon kan gjennomføres. På et felles eiermøte med selskapene i Kristiansand i oktober i fjor var alle eiere enige i at en fusjon burde gjennomføres i nærmeste framtid. Selskapene har avholdt ekstraordinære generalforsamlinger og fattet nødvendige vedtak og også besluttet at fusjonen utsettes i påvente av endelig vedtak i eiernes respektive organer.

Coventure er det overtakende selskapet, mens Innoventus er det overdragende selskapet. Ved fusjonen oppløses Innoventus.  Coventure overtar alle eiendeler, rettigheter og forpliktelser fra Innoventus. I det "nye" selskapet vil det bli totalt 23016 aksjer til pålydende 100 kroner. Aksjekapitalen blir totalt 2.301.600 kroner. Etter fusjon vil fylkeskommunen få en eierandel på 6,62 prosent i det nye selskapet med en samlet verdi på 152.400 kroner.

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. januar 2015 | Skriv ut siden