Terje Damman Og Arvid Grundetjoen Sager
Foto: Bård Andreas Lassen

Foto: Bård Andreas Lassen

2015 er Friluftslivets år, og dette blir markert med åpningsarrangementer over hele landet. På Torvet i Kristiansand bidro fylkesordfører Terje Damman og ordfører i Kristiansand kommune, Arvid Grundetjøn med både vedhogst og velvalgte ord på åpningsarrangementet.

Den offisielle åpningen av Friluftslivets år 2015 er 13. januar, og i den anledning blir det gjennomført små og store åpningsarrangementer på minst 100 steder i landet, i alle landets 19 fylker. På Torvet i Kristiansand ble det avholdt åpningsarrangement i regi av Midt-Agder friluftsråd, DNT Sør, Vest-Agder Jeger og fiskerforening, 4H, Kristiansand kommune, Vest-Agder fylkeskommune, Skogselskapet og KOK, og mange tok turen innom for en kaffe, grillet laks eller litt varme fra bålet. Fylkesordfører Terje Damman stod sammen med ordfører i Kristiansand kommune Arvid Grundetjøn for den formelle åpningen, og i sin tale valgte Damman å trekke frem de gode mulighetene for friluftsliv i Vest-Agder, det gode tilrettelagte tilbudet for alle grupper av befolkningen og helsegevinsten i å drive friluftsliv. I tillegg slo han et slag for den gratis muligheten alle har til å plukke sopp og bær i skogen - en tradisjon som ser ut til å forsvinne mange steder.

Friluftslivets år 2015 (FÅ15) er en del av Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv som Klima- og miljødepartementet (KLD) presenterte i august 2013. Friluftslivets år har tidligere blitt arrangert i 1993 og i 2005. Målet med Friluftslivets år 2015 er å gi varige resultater i form av økt deltakelse i friluftsliv i alle deler av befolkingen, og være med på å gi friluftsliv økt oppmerksomhet. Året skal gi økt bevissthet om friluftslivets positive effekter knyttet til folkehelse. Året skal videre øke bevisstheten om allemannsretten og de svært gode mulighetene som alle i Norge har til å utøve friluftsliv. Prioriterte målgrupper er barn, unge og barnefamilier. Samtidig er det et mål å nå hele befolkningen.

 

Mer informasjon om Friluftslivets år 2015, finnes her.

 

 

av Lassen, Bård Andreas, publisert 13. januar 2015 | Skriv ut siden