Arbeidene med utbedring og sikring av tunnelene på E39 i Flekkefjord er godt i gang. Omkjøringsvegen er ferdig utbedret. Nå bygges det tekniske bygg utenfor tunnelene. I mars 2015 stenges tunnelene i tre til fire måneder. I stengningsperioden skal fylkesveg 953 (gamle E39) fungere som omkjøringsveg. Arbeidene med å utbedre omkjøringsvegen er så å si ferdig, og det er ordnet skoleskyss for barn som bor langs omkjøringsvegen.

Det er tunnelene ved Austad, Loga og Drangeid som blir stengt fram til sommeren. Stengningen vil skje mellom kryss Sundslia og kryss Birkenesodden hvor de tre tunnelene som skal oppgraderes ligger. Det er trafikken som skal videre vestover etter avkjørselen til Flekkefjord sentrum som vil bli berørt av veistengingen.

Tunneloversikt

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. januar 2015 | Skriv ut siden