Kompetanseprisen 2014

F.v Harald Danielsen (rådmann, Arendal kommune), Beate Dingsøyr (kompetansemegler, Arendal kommune), prisutdeler Norunn T. Benestad (stortingsrepresentant, H), Geir Hammersmark (daglig leder, Agderring) og Anders Kylland (vareordfører Arendal kommune).

Det er femte gang Kompetanseprisen deles ut til den bedriften på Agder som har jobbet best på kompetanseheving og kompetanseutvikling i sin virksomhet det siste året. Det er Agderring som står bak prisen, og selve utdelingen fant sted under Agderkonferansen på Kilden, Kristiansand, i dag. Veldig gøy å motta denne prisen, sier rådmann i Arendal kommune, Harald Danielsen.

Agderings kompetansepris har som formål å stimulere til optimal utvikling av de menneskelige ressursene i arbeids- og samfunnslivet.

Prioriterer kompetanse
Fra juryens begrunnelse heter det at vinneren har satset strategisk på kompetanseutvikling over lang tid. Satsingen er tungt forankret i ledelsen, helt opp til politisk nivå, og har sikret at kompetanse blir prioritert i kommunens virksomhet."

Nasjonalt og internasjonalt perspektiv
Videre heter det at Arendal kommune har bidratt aktivt til å dele og spre kompetanse, og er en god ambassadør for å synliggjøre Agder som kompetanseregion, både nasjonalt og internasjonalt.

Kompetanseutviklingen baseres på kartlagte behov i det daglige arbeidet, med siktemål å forbedre kommunens oppgaver til innbyggerne innenfor alle sektorer.

Kompetanseprogrammene er kunnskapsbaserte, og bygger på det som viser seg å ha dokumentert effekt i praksis.

Arendalskonferansen – en av flere gode arenaer for kompetanseutvikling
Arendal kommune har lagt stor vekt på å etablere gode arenaer for kompetanseutvikling og kompetansedeling. Etableringen av Sørlandet kunnskapshavn, Eureka kompetansesenter, Vitensenteret, Arendalskonferansen og TEDxArendal er eksempler på dette.

Tidligere prisvinner
Arendal kommune har også fått nasjonal anerkjennelse for måten å drive innovasjon og erfaringsdeling på – og mottok i 2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementets innovasjonspris.

Kommunale kompetansearbeidsplasser
Årets prisvinner har på en meget god måte vist at kommunal virksomhet satser tungt på kompetanse, og i høy grad representerer kompetansearbeidsplasser. Kommunale tjenester blir i stadig økende grad kompetanseintensive og innbyggernes forventninger er stadig økende. Det å tilpasse seg dette krever kontinuerlig utvikling. 

Øvrige nominerte
Arendal kommune vant i konkurranse med GE Healthcare Lindesnes og Hennig-Olsen Is.

Nominasjonskomiteen
Nominasjonskomiteen har bestått av Inger Holen (koordinator Regionplan 2020), Geir Bergskaug (adm. dir. Sparebanken Sør) og Harald Jacobsen (adm. dir. Fædrelandsvennen).  Komiteen har vurdert nærmere 100 virksomheter i nominasjonsprosessen.

av Richardsen, Wanja, publisert 22. januar 2015 | Skriv ut siden