Fylkesutvalget samtykket i et møte tidligere denne uken til at Vest-Agder fylkeskommune skal fortsette som støttespiller til prosjektet Blomstrende Sørland. Fylkeskommunen bidrar med 30 000 kroner i årskontingent til prosjektet som har pågått i en årrekke. Blomstrende Sørland er et samarbeidsprosjekt mellom begge agderfylkene, samtlige kommuner på Agder og Hageselskapets avdelinger i fylkene. Målet for virksomheten er å få det til å blomstre, spire og gro overalt der det kan glede tilreisende og folk som lever og bor på Sørlandet. Det er også et ønske om at næringsliv, friluftsliv og kulturliv skal blomstre.

av Torkelsen, Jan H., publisert 23. januar 2015 | Skriv ut siden