Da politisk samordningsgruppe for Regionplan Agder 2020 i dag drøftet hvilke regionale satsinger det skal legges opp til på kulturområdet var idrett et av temaene. Det vil fremover blant annet bli fokusert på et omfattende samarbeid for økt kompetanse, strategi for å få større arrangementer til landsdelen og felles policy når det gjelder regionale anlegg.

Når det gjelder kompetanse satses det på å videreutvikle KIA-Kompetansesenter for idrett i Agder til et regionalt kompetansesenter. Det pågår en prosess for å få etablert et slikt senter som Olympiatoppen Sør. Det er videre et mål å få økt internasjonaliseringen av idretten i Agder. I Agder-fylkene skal det også utvikles en felles strategi for å sikre nasjonale og internasjonale idrettsarrangementer til Agder.

På anleggsfronten vil en ta sikte på å utarbeide felles kriterier for regionale/ fylkeskommunale idrettsanlegg. Samtidig vil det bli en økt satsning på interkommunale idrettsanlegg i Agder. Det er ytterligere en målsetting å utforme et fellesdokument om bygging av større regionale idrettsanlegg/ fylkesidrettsanlegg.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 30. januar 2015 | Skriv ut siden