Færre mobbes eller utsettes for krenkelser på skolen viser resultatene fra Elevundersøkelsen 2014. Men fortsatt sier 32 000 at de blir mobbet på skolen. - Det er gledelig å se at det har vært en reduksjon i antallet elever som rapporterer at de har blitt mobbet eller krenket. Samtidig må vi fortsette arbeidet mot mobbing med uforminsket styrke. 3,9 prosent av elevene utgjør nesten 32 000 elever, og det er et altfor høyt tall, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor elever fra 5. trinn til ut videregående skole svarer på spørsmål om læring og trivsel i skolen. Undersøkelsen er obligatorisk for 7. trinn, 10. trinn og VG1. Det er frivillig å delta for øvrige trinn. Totalt har over 71 prosent av samtlige elever fra 5. trinn til VG3 deltatt.

Elevundersøkelsen viser også at flere opplever at de får arbeidsro i klasserommene. Rundt 64 prosent elever er «litt» eller «helt enig» i påstanden om at det er god arbeidsro i timene På de forrige undersøkelsen i 2013 var tallet 52 prosent. Endringen kan imidlertid dels skyldes justeringen i spørreskjemaet i 2014.

Les hele elevundersøkelsen her:

Mobbing krenkelser og arbeidsro i skolen 2014

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. januar 2015 | Skriv ut siden