Regjeringen vil skaffe flere unge læreplass ved å skjerpe regelverket for offentlige anskaffelser. Når det offentlige har store oppdrag ute på anbud, må bedriftene i visse bransjer ha lærlinger for å kunne få jobben. Årlig er det cirka 8000 ungdommer som ikke får læreplass i Norge. Endringen er et tiltak for å skaffe flere læreplasser. Forslaget til endringer skal sendes på høring innen kort tid, og kravet skal etter planen innføres fra april 2016.

I dag er det slik at det offentlige kan kreve at bedrifter har lærlinger for å vinne et offentlig anbud. Nå foreslår regjeringen å endre reglene slik at det offentlige skal kreve dette. Kravet om å ha lærlinger gjelder både norske og utenlandske bedrifter. Tidligere kunne norske bedrifter som tok sitt samfunnsansvar for opplæring av fremtidige fagarbeidere, tape kontrakter til bedrifter som ikke tok det samme ansvaret.

Deler av byggebransjen har lenge kjempet mot useriøse aktører som vinner anbud på pris, men som ikke opprettholder kvaliteten. Offentlige anskaffelser står ifølge byggenæringen for over 40 prosent av total byggevirksomhet per år. Kravet om å ha lærlinger ved offentlige kontrakter, er også et ledd i en strategi mot arbeidslivskriminalitet.

Kravet om å ha lærlinger skal bare gjelde for konkurranser i bransjer hvor det er behov for læreplasser. Kunnskapsdepartementet skal i samarbeid med Nærings- og fiskeridepartementet foreslå hvilke bransjer kravet skal gjelde for. De skal også vurdere om kravet til lærlingklausul ikke skal gjelde for anskaffelser under en viss størrelse eller varighet.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. januar 2015 | Skriv ut siden