I år er det Friluftslivets år. I Vest-Agder vil åpningen av året blant annet skje på Nedre Torv i Kristiansand. Allerede fra klokken åtte vil de som ønsker det kunne innta gratis morgenkaffe på torvet. Fra klokken elleve til 12.20 blir det flere aktiviteter å delta i. Klokken 12.15 vil fylkesordfører Terje Damman, sammen med byens ordfører Arvid Grundekjøn foreta den offisielle åpningen. Det følges opp med bespisning med smaksprøver på laks i lompe og aktiviteter av ulikt slag.

Friluftslivets år skal gi en økt bevissthet om friluftslivets positive effekter knyttet til folkehelse og øke bevisstheten om allemannsretten. Friluftsliv i nærmiljøet, fritidsfiske og kulturminner i naturen skal gis særskilt oppmerksomhet. Barn, unge og barnefamilier er prioriterte målgrupper.

Vest-Agder fylkeskommune vil bidra i arbeidet for at målene om å gi friluftsliv økt oppmerksomhet og varige resultater i form av økt deltagelse i friluftsliv i alle deler av befolkningen kan oppnås. Vest-Agder fylkeskommune vil støtte opp om en regional sykkelrute i Kristiansandsregionen og kobling av denne mot friluftsliv i nærmiljøet. Dette vil skje i samarbeid med Midt-Agder friluftsråd. Det skal utarbeides et fiskekart for Vest-Agder i samarbeid med Vest-Agder jeger- og fiskeforening. Videre skal fylkeskommunen støtte prosjektet "Brudleruta". Dette er et av ti prosjekter over hele landet som Riksantikvaren har valgt ut som historisk vandreruter i forbindelse med friluftslivets år. "Brudleruta" går mellom Josdal i Sirdal og Salmeli i Kvinesdal - via Hovsknuten i Sirdal. På ruta er brudlene sentrale opplevelseselementer, men også den gamle ridevegen, buvegen, seterområdene og Salmeli gård er viktige kulturminner.

Vest-Agder fylkeskommune vil fortsette samarbeidet med Gjensidigestiftelsen og bidra med 250 000 kroner til et turskiltprosjekt. Videre øremerkes inntil 200 000 kroner til arrangementer. Disse midlene skal gå til prosjekter som ikke kan dekkes over de ordinære tilskuddsordningene.

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. januar 2015 | Skriv ut siden