Det var ved utgangen av tredje kvartal i 2014 til sammen 135 586 innbyggere i de sju kommunene i Knutepunkt Sørlandet. Det utgjorde en på 1,4 prosent. På landsbasis er veksten på 0,9 prosent. Lillesand var den kommunen med størst prosentvis vekst i befolkningstallet med 1,7 prosent tett fulgt av Kristiansand med 1,6 prosent. Søgne hadde en vekst på 1,3 prosent, Birkenes 1,2 prosent, Songdalen 0,7 prosent og Vennesla 0,5 prosent. Iveland har en nedgang med -0,5 prosent, noe som tilsvarer seks personer.

Det er netto tilflytting som er forklaringen på veksten i Lillesand, Kristiansand og Søgne. For disse kommunene utgjør den rundt tre fjerdedeler av veksten. I Vennesla og Songdalen er det fødselsoverskuddet som er forklaringen. Her er cirka 85 prosent av veksten fødselsoverskudd.  For Ivelands del skyldes nedgangen netto utflytting, mens kommunen har et relativt stort fødselsoverskudd.

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. januar 2015 | Skriv ut siden