LIM-planen (Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold på Agder 2015-2027) ble vedtatt enstemmig av fylkestingene i Aust-Agder og Vest-Agder i desember. Det har vært stor, mangfoldig aktivitet i planprosessen. 2015 blir et pionér-år for å bruke planen og planens første handlingsprogram.

I løpet av kort tid vil planen og handlingsprogrammet være klare i trykt versjon. Vi vil vi sende heftene til kommuner, statlige etater og andre som har deltatt i planarbeidet.  Dokumentene kan også lastes ned i pdf-format fra vedlagte lenker.

Vi takker alle som har bidratt i planarbeidet, og ønsker lykke til med videre satsing på likestilling, inkludering og mangfold!

av Reed, Lisbeth, publisert 21. januar 2015 | Skriv ut siden