Det vil etter all sannsynlighet bli en ny broforbindelse mellom sykehusområdet på Eg og Torridalsveien i Kristiansand innen 2020. Det var et av budskapene teknisk direktør Ragnar Evensen i Kristiansand kommune presenterte da han i dag orienterte fylkesutvalget om fremtidige utfordringer i fylkeshovedstaden. En slik bro vil være et av flere tiltak i arbeidet med å utvikle et velfungerende og fremtidsrettet triangel som omfatter Kvadraturen, Universitetsbyen på Gimle og en helseby på sykehusområdet og Eg.

Det har vært engasjert konsulenter fra Danmark som har internasjonal erfaring fra byutvikling i andre universitetsbyer til å komme med innspill til hvordan Kristiansand kan bli i fremtiden. Byen er nå i en rivende utvikling. I fjor vokste byen med mer enn 1500 innbyggere. Bare Oslo og Bærum hadde større prosentvis vekst. Betydelige byplanmessige løsninger er i ferd med å bli sendt over fra planleggere og saksbehandlere til beslutningstakere i kommunen, fylkeskommunen og statlig virksomhet. Evensen la vekt på at det er både viktig og nødvendig med et godt samarbeid med omkringliggende kommuner om den videre utviklingen. Han viste blant annet til det konstruktive arbeidet som har pågått i flere år mellom kommunene og de to fylkeskommunene i Areal- og transportsamarbeidet i Kristiansandsregionen.

Vest-Agder fylkeskommune vil i årene fremover bli involvert på en rekke nivåer og områder i det fremtidige utviklingsarbeidet. Innen samferdsel er det flere fylkesveier som omfattes, som blant annet Østerveien med Lund torv, Lundsbroen og Dronningensgate. Dette er den sentrale forbindelsen som vil danne en akse mellom Universitetsbyen og Kvadraturen. I dette området inngår i tillegg fremtidige areal- og bygningsmessige opprustinger, attraktive kollektivtransporttilbud og effektiv tilrettelegging for sykkel- og gangtrafikk. Andre utfordringer er knyttet til gjennomgangstrafikk på europaveiene, veiforbindelse til Kjevik lufthavn, havneutvikling og jernbanemodernisering. Innen kultur arbeides det med å sikre både drift, arealer og bygninger hvor fylkeskommunen er medvirkende enten som medeier eller bidragsyter. Det pågår for tiden blant annet for tiden bygningsarbeider på et nytt museumsanlegg på Odderøya. Dette skal stå ferdig i løpet av våren som et første ledd i museumsutviklingen i området.  

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 20. januar 2015 | Skriv ut siden