-Ideen bak SKAP – Kreativ folkehøyskole: er troen på den kreative kraften i mennesket og potensialet som ligger i å utfordre den, utvikle den og anvende den, sa Hilde Tallaksen fra Lindesnesregionen Næringshage da hun i går presenterte skoleinitiativet for fylkesutvalget. Skolen er planlagt lokalisert på Solborg Hotell som er lokalisert nær sentrum i Mandal. Målsettingen er at SKAP skal bli en skole hvor skapende krefter frigjøres, til gagn for den enkelte elev og til gagn for det samfunn de skal virke i. Skolen skal bli et kraftsenter innen kreativ tenkning og metode, i tett dialog med samfunn og næringsliv. Undervisningen skal være prosjektbasert, og den skal være interaktiv med omgivelsene både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

SolborgSkolen legges opp til å bli leverandør av kreativitet på mange plan og til mange arenaer, et dynamisk senter som stadig vil være i utvikling og som vil utfordre og utvikle elevene og omgivelsene. Både næringslivet og det offentlige skal kunne benytte skolens kompetanse. Det kan være gjennom oppgaver, utplasseringer, kurs, etterutdanning og sa­marbeidsprosjekter. SKAP: vil bli et treningssenter for kreativitet og innovasjon.

-Nesten 11 prosent av 19-åringene går på Folkehøyskole. Vi  tror mange unge vil være tiltrukket av SKAP: både de som tenker et videre løp innen kreative utdannelser som industridesign, arkitektur og kommunikasjon, men også de som ønsker en generell kreativ kompetanse og erfaring, sa Hilde Tallaksen.

Hilde Tallaksen Orienterer Fylkesutvalget Om SKAP

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. januar 2015 | Skriv ut siden