Regjeringen har besluttet å videreføre rektorutdanningen i grunn- og videregående skole i en ny femårsperiode, fra 2015 - 2020. Rektorutdanningen blir dermed også en viktig del av Lærerløftet. Nasjonalt program for rektorutdanning startet høsten 2009. Hittil har over 2400 norske rektorer deltatt. Målet med rektorutdanningen er at den enkelte rektor skal bli en bedre leder og at dette igjen skal føre til at elevene lærer mer.

NIFU og NTNU samfunnsforskning har evaluert rektorutdanningen på oppdrag for Utdanningsdirektoratet. Rapporten viser at rektorer som har tatt rektorutdanningen, har blitt tryggere på seg selv og har en mer ”undervisningsorientert ledelse” på skolen.

Forskerne peker på at skoleledere som har deltatt på rektorutdanningsprogram i betydelig større grad vurderer lærernes arbeid. Det er også vanligere for rektorer som har gjennomført en rektorutdanning, å ha etablert en faglig utviklingsplan for skolen. Disse funnene tyder på at deltagelse i skolelederprogram fører til en sterkere undervisningsorientert ledelse.

Om lag 2400 norske rektorer har deltatt på rektorutdanningen hittil.  Studiet gir 30 studiepoeng, og går over halvannet til to år. Studiet kan kombineres med jobb.

Lenke til rapporten "Rektorutdanningen øker kvaliteten i opplæringen"

                                                                                                                                               

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. januar 2015 | Skriv ut siden