Statistisk sentralbyrå har nå publisert skattetallene for 2014. Det fremgår at landets kommuner og fylkeskommuner til sammen fikk 2,7 milliarder kroner mindre i skatteinntekter enn de budsjetterte med i fjor. Kommunene fikk inn 2,25 milliarder kroner mindre enn opprinnelig antatt mens fylkeskommunene fikk rundt 430 millioner kroner mindre enn de budsjetterte med for ett år siden.

I oktober i fjor la regjeringen frem et  anslag på hvor store skatteinntektene ville bli i år.  I ettertid kan det konstateres at anslaget ble for optimistisk. Totalt ble inntektene nesten 600 millioner kroner lavere enn regjeringens anslag.

Den totale svikten målt mot budsjett er på om lag 1,7 prosent - svikten er noen hundredeler større i kommunene enn i fylkeskommunene.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. januar 2015 | Skriv ut siden