Alle nødetatene var på plass, sammen med representanter fra offentlige myndigheter, organisasjonsliv og pårørende til de som ble drept eller skadet i trafikken i fjor, da den femtende trafikkaksjonen ble markert i Kristiansand i går. Av de 152 som mistet livet i trafikken i 2014 var seks fra Vest-Agder og tre fra Aust-Agder. Disse trafikkofrene ble minnet gjennom ord og lysmarkeringer på E-18 og inne i Quality Hotel øst for Kristiansand sentrum. Årets minnemarkering var i år lagt noe om fra de tidligere markeringene ved at det også ble gjennomført en paneldebatt. Fokuset ble rettet på hvordan en kan legge opp fremtidig trafikksikkerhetsarbeid på en måte som bidrar effektivt til å oppnå nullvisjonen om null drepte og skadde i trafikken.

Da fylkeskommunens samferdselssjef Vidar Ose i paneldebatten utfordret UP-sjef Øystein Olsen Krogstad om hva han mente ville være de beste tiltakene for å styrke trafikksikkerheten var UP-sjefens klare svar: -Jeg ønsker at alle biler skal utstyres med alkolås og en innretning som ikke gjør det mulig å få startet kjøretøyet før sikkerhetsselen er koblet på. Trygg Trafikk-leder i Aust-Agder Paal Ove Sodefjed mente at de viktigste grepene vil være mer trafikkontroll og økt aktivitet på holdningsskapende arbeid.

Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan påpekte i en tale under markeringen at 152 omkomne i trafikken er et for stort antall. -Det er ingen mening i trafikkulykker. Det er bare trist. Det er fortsatt alt for mange trafikkulykker i landet. Det er mye arbeid som gjenstår. Mye kan og må gjøres for å få ned ulykkesantallet. På stortinget er det fra samtlige partier både fokus på og vilje til å arbeide med trafikksikkerhet. Et enstemmig storting har sluttet opp om et vedtak om at det nå skal utarbeides en nasjonal plan for trafikksikkerhet, opplyste han.

Trafikkaksjonen 2015 Paneldebatt

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. januar 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer