YES NO
Foto: KORO v/Kjartan Abel Nilsen
© «Yes/no» 2014 ©Morten Traavik
YES NO
Foto: KORO v/Kjartan Abel Nilsen
© «Yes/no» 2014 ©Morten Traavik

Foto: KORO v/Kjartan Abel Nilsen «Yes/no» 2014 ©Morten Traavik

URO gir tilskudd til produksjon av kunstprosjekter som utforsker samtidskunstens ulike former for uttrykk og ytringer i offentlige rom.

Kommuner og fylkeskommuner, kunstnere/ kunstnergrupper, kuratorer, produsenter og andre kunst- og kulturaktører kan søke om
tilskudd til kunst og faglig utviklingsarbeid innenfor feltet kunst og offentlighet.


Søknadsskjema finnes på www.koro.no

OBS: Ny søknadsfrist: 1. mars

Kunstprosjekter i offentlige uterom får i økende grad funksjon som nye møteplasser. En fellesnevner for disse kunstprosjektene er ønsket om å involvere omgivelsen og stedets ulike kontekster gjennom å skape opplevelser, reaksjoner og offentlig debatt. (URO) gir tilskudd til produksjon av kunstprosjekter som utforsker samtidskunstens ulike former for uttrykk og ytringer i offentlige rom. Tilskuddsordningen skal styrke mangfoldet av kunstprosjekter, kunstaktører og produksjonsformer i det offentlige rom.

Det skal gis rom for kunstprosjekter med ulik varighet. Videre legges det vekt på kunstproduksjon av eksperimentell og utforskende karakter, og prosjekter som er tilgjengelig for alle.

KORO vil i 2015 prioritere kunstprosjekt som:

 • · belyser sammenhengen mellom kunstneriske og sosiale/politiske samfunnsmessige endringer
 • · undersøker forholdet mellom estetikk, etikk og kontekst
 • · har en tverrfaglig samarbeidsform
 • · bidrar til internasjonal utveksling

Kunstprosjekt som benytter det offentlige rom som arena for diskusjon rundt aktuelle nasjonale og globale demokratiutfordringer, vil ses på med særskilt interesse.

Hvem kan søke:

Kommuner og fylkeskommuner, kunstnere/ kunstnergrupper, kuratorer, produsenter og andre kunst- og kulturaktører kan søke om

1)  tilskudd til kunst, herunder tilskudd til:

- forprosjekt (undersøkende arbeid og forproduksjon)

- produksjon

- formidling av kunstprosjektet

Tilskuddet fra KORO dekker normalt inntil 50 pst. av prosjektet totalkostnad.

I prioriterte prosjekter kan KORO produsere eller co-produsere kunstprosjektene og dekke en større del av totalkostnaden. I kunstprosjekt der KORO er produsent oppnevnes prosjektleder av KORO.

2) tilskudd til faglig utviklingsarbeid innenfor feltet kunst og offentlighet

Krav til søknaden

Elektronisk søknadsskjema som legges ut på KOROs nye hjemmeside www.koro.no 19.januar 2015 skal benyttes.

Søknaden skal blant annet inneholde:

- navn på prosjektansvarlig

- opplysning om eierforhold, drifts- og forvaltningsansvar

- prosjektplan som viser fremdrift og budsjett med dokumentert finansieringsplan

- plan for organisering, drift, formidling og dokumentasjon av kunstprosjektet

Søknadsbehandling

Søknadene vurderes av et faglig utvalg sammensatt av to oppnevnte eksterne sakkyndige og prosjektleder for ordningen i KORO. Utvalget sitter i to år. Søknadsbehandlingen beregnes til ca. 4 uker. Søknader som bevilges støtte kunngjøres på KOROs hjemmeside. Det sendes ikke ut brev om avslag.

Tildelingskriterier

Ved vurdering av søknadene vektlegges:

høy kunstfaglig kvalitet 

kunstnerisk, kulturelt og geografisk mangfold  

produksjonsformer som involverer flere samarbeidspartnere og publikumsgrupper

Gjennomføring

Gjennomføringen av kunstprosjekter knyttet til offentlige uterom skal følge retningslinjene for ordningen som ligger på KOROs hjemmeside. Gjennomføringsmodell varierer avhengig av type kunstprosjekt og samarbeidende instanser.

 

av Ikdal, Irene, publisert 14. januar 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Juleverksted 2019
  av jto, 01.11.19

  Førjulsverksted på Sjølingstad og Vigeland hus

  Les mer
 • Publikumsmottak Kanonmuseet
  av jto, 28.10.19

  To millioner til publikumsmottak på kanonmuseet i Kristiansand

  Les mer
 • VAM
  av jto, 30.09.19

  Godt fjorår for Vest-Agder-museet

  Les mer