-Innsigelser setter byggeprosjekter på vent og forsinker boligbygging og næringsutvikling, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Fra 2015 utvides en forsøksordning der fylkesmannen samordner og kan avskjære statlige innsigelser. Vestfold, Aust-Agder, Rogaland, Hordaland, Sør-Trøndelag og Nordland har deltatt i forsøket så langt. Fra 2015 vil også Vest-Agder, Oppland, Buskerud, Telemark, , Møre og Romsdal og Troms omfattes av ordningen. Det er satt av 10 millioner kr til gjennomføring av tiltaket.

-Når fylkesmennene kan samordne og avskjære innsigelsene får vi raskere byggeprosesser og kommunene slipper å forholde seg til alle de ulike statlige etatene, sier Sanner.

Samordningsforsøket startet høsten 2013 og gir fylkesmannen ansvar for å samordne innsigelser fra statlige etater til kommunale planer etter plan- og bygningsloven.

Fylkesmannen har også fått myndighet til å avskjære innsigelser som er motstridende eller mangelfullt begrunnet. Målsettingen med forsøket er å få til en mer effektiv og målrettet behandling av plansaker, og et bedre samarbeid mellom kommunene og statlige myndigheter.

- Vi gir også et klart signal til fylkesmennene om at hensynet til lokaldemokratiet skal vektlegges sterkere, sier Sanner.

- Erfaringene med samordningsforsøket er gode, og vi opplever at eventuelle motforestillinger tas opp tidligere. Den tidlige og gode dialogen er avgjørende for effektive planprosesser og gode planer. Så langt ser det ut til at forsøket reduserer behovet for statlige innsigelser. Jeg er derfor glad for å kunne utvide ordningen til seks nye fylker, sier Sanner.

av Torkelsen, Jan H., publisert 5. januar 2015 | Skriv ut siden