Innenfor vannforvaltningen i Norge jobbes det med å sikre beskyttelse og bærekraftig bruk av vannmiljøet, og om nødvendig iverksette forebyggende eller forbedrende miljøtiltak for å sikre miljøtilstanden i ferskvann, grunnvann og kystvann. For å oppnå dette utarbeides det for tiden vannforvaltningsplaner for vann, elver, kystvann og grunnvann i hele Norge. I vannregion Agder er forslag til regional forvaltningsplan nå lagt ut på ny høring.

Vannregion Agder sender som tidligere varslet følgende dokumenter på høring i perioden 23.1 - 6.3 2015:


1. Regional plan for vannforvaltning i vannregion Agder 2016 – 2021, med vedlegg; 2. gangs høring


2. Regionalt tiltaksprogram for vannregion Agder 2016-2021; 2. gangs høring


3. Handlingsprogram for 2016 til Regional plan for vannforvaltning i vannregion Agder 2016 – 2021; 1. gangs høring.

Dokumentene finnes på:

http://www.vannportalen.no/vannregioner/agder/

Innspill og merknader sendes innen 6.3 2015 til:

Vannregion Agder
Vest-Agder fylkeskommune
Postboks 517, Lund
4605 Kristiansand Eller e-post: postmottak@vaf.no

Spørsmål rettes til:
Prosjektleder for vannregion Agder:
Kristin Uleberg, Vest-Agder fylkeskommune,
tlf: 38074771, kul@vaf.no

av Lassen, Bård Andreas, publisert 3. februar 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer