• Busskilt
  av Torkelsen, Jan H., 18.02.15

  Løsninger for kollektivtrafikk må presiseres for ny E-39 mellom Vigeland og Lyngdal vest

  Fylkestinget rettet i går blant annet søkelyset på hvordan løsninger for kollektivtrafikk må...

  Les mer
 • Planvertoey
  av nbr, 10.02.15

  Dagskurs i planverktøy for bedre stedsutvikling

  Er du nysgjerrig på hvordan jobbe med sosiale perspektiver i stedsutvikling? Hvordan finne og bruke...

  Les mer
 • Vindmøllermotiv
  av Torkelsen, Jan H., 04.02.15

  Fraråder konsesjon til nytt vindkraftanlegg på Buheii i Kvinesdal

  Buheii Vindkraft AS har søkt om konsesjon i henhold til energiloven om å bygge og drive et...

  Les mer
 • E39 Skilt
  av Torkelsen, Jan H., 04.02.15

  Positiv tilbakemelding til planopplegg for ny E-39 mellom Vigeland og Lyngdal vest

  Fylkesutvalget behandlet i går en melding om oppstart av kommunedelplanarbeid og høring av forslag...

  Les mer
 • Tovdalselva Hoykant
  av Lassen, Bård Andreas, 03.02.15

  2. gangs høring av Regional plan for vannforvaltning i vannregion Agder 2016-2021

  Innenfor vannforvaltningen i Norge jobbes det med å sikre beskyttelse og bærekraftig bruk av...

  Les mer
 • Farsund Sentrumsmiljoe
  av Torkelsen, Jan H., 02.02.15

  Tettstedsutvikling i Farsund et sentralt tema i høringsuttalelse

  Farsund kommune er ferd med å rullere kommuneplanens arealdel for Farsund – Lista og har samtidig...

  Les mer
 • Ungdomsmedvirkning
  av Torkelsen, Jan H., 02.02.15

  Mandal kommunene er eksemplarisk innen barn- og ungdomsmedvirkning

  Samfunnsdelen av Mandal kommunes forslag til kommuneplan for 2015-2027 var til behandling i...

  Les mer