Er du nysgjerrig på hvordan jobbe med sosiale perspektiver i stedsutvikling? Hvordan finne og bruke friluftslivskvalitetene i et område? Hvordan påvirke det sosiale liv i et område og hvilke kulturelle miljøer som kan etableres? Da er dette kurset for deg!

Vest-Agder fylkeskommune ønsker i samarbeid med Kristiansand kommune og Midt-Agder Friluftsråd å invitere til et dagskurs om helsefremmende og sosial bærekraftig stedsutvikling.
 
På kursdagen vil vi presentere planverktøyer og dere skal jobbe med konkret case fra egen kommune. Planverktøyene som vil bli presentert fokuserer på fire dimensjoner ved stedsutvikling: 1) Medvirkning, 2) Sosial konsekvensbeskrivelse, 3) Urbant friluftsliv og 4) Kulturmiljøer og -arenaer. I løpet av dagen vil det være en kort befaring.

Det avholdes et dagskurs i hver region:
Marnardal den 17. mars (for Mandal, Marnardal, Audnedal, Lindesnes og Åserål kommuner),
Lyngdal den 19. mars (for Farsund, Lyngdal, Flekkefjord, Sirdal, Kvinesdal og Hægebostad kommuner) og
Vennesla den 24. mars (for Kristiansand, Vennesla, Søgne og Songdalen kommuner).
 
 NB! Hver kommune forbereder egen case som det skal jobbes med på kurset.
 
Planverktøyene er tilgjengelig på: www.smsprosjektet.no. Vi ønsker at dere i forkant av kurset gjør dere kjent på nettsiden.
 
Medbring egen bærbar pc og uteklær!
 
Målgruppe: Planleggere, folkehelsekoordinator, representanter fra friluftsråd, kultur, oppvekst og bygg/teknisk sektor (maks. 5 pers. fra hver kommune).
 
Kurset (inkl. lunsj) finansieres av Vest-Agder fylkeskommune. Deltakere må betale reise selv.
 
Påmeldingssfrist: 12.03.2015
Påmelding og program finner du i menyen til høyre.
 

av nbr, publisert 10. februar 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer