27 organisasjoner får til sammen nær fem millioner kroner til informasjonstiltak rettet mot unge velgere før kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Målet er også at tiltakene kan bidra til å øke valgdeltakelsen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har prioritert tiltak rettet mot ungdom, velgere med innvandrerbakgrunn og velgere med behov for særlig tilrettelagt informasjon. Målet er også at tiltakene kan bidra til å øke valgdeltakelsen, og at flere tar bevisste valg.

- Ungdom og velgere med innvandrerbakgrunn bruker stemmeretten mindre enn andre grupper i samfunnet. Det er derfor viktig med god informasjon tilpasset denne målgruppen. Jeg håper tiltakene vil øke unges kunnskap og valget og bidra til at flere bruker stemmeretten, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Interessen for tilskuddsordningen har vært stor. Departementet fikk inn hele 108 søknader som til sammen har søkt om over 23 millioner kroner. Til sammenligning kom det ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2011 inn 82 søknader, hvorav 24 ble innvilget.

Det er stort spenn i hva slags organisasjoner som får tilskudd og hvilke tiltak de jobber med. Organisasjonene skal blant annet arrangere seminar, kulturfestival, informasjonsmøter, debattmøter, nettbasert informasjonskampanje inspirert av den politiske tv-serien House of Cards, informasjonsmateriell og radiospotter.

Tiltakene kommer i tillegg til Kommunal- og moderniseringsdepartementets informasjonsarbeid og det alle landets kommuner og fylkeskommuner gjør for å informere om valget.

Her kan du se hvilke organisasjoner som mottar støtte.

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. februar 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer