Kommunereformen var tema på et felles møte for fylkestingene i Vest- og Aust-Agder i dag. Etter omfattende orienteringer fra prosessveiledere og en konsulent er status, når det gjelder hva som vil skje med fylkeskommunene i forbindelse med reformen, at det foreløpig stort sett er klart at det handler om ubesvarte spørsmål. Da konsulent Jørund Nilsen, som er en erfaren utreder fra forvaltningsorganisering, oppsummerte, ga han også uttrykk for at den pågående reformen kan ha mange utganger. Han poengterte at det er kommunene som nå har ballen.

Også prosessveileder Dag Petter Sødal fra Fylkesmannen i Vest-Agder viste til at det er kommunene som har ansvar for utredningsarbeidet og for å komme med løsningsforslag når det gjelder hvem de ønsker å slå seg sammen med. Han gjorde det også klart at regjeringen gjennom reformen ønsker å flytte makt til større og mer robuste kommuner. Regjeringens mål er et lokaldemokrati som kan ivareta velferd og sikre verdiskaping og trivsel. Sødal henviste til at et sentralt spørsmål er om dagens kommunestruktur er det beste utgangspunktet for gode tjenester, god myndighetsutøvelse, god samfunnsutvikling og et godt lokaldemokrati.

Jørund Nilsen opplyste at Stortinget har besluttet at landet skal ha et regionalt nivå, men at det er uklart hvordan det blir. Han informerte om at det i slutten av mars vil komme en melding fra Regjeringen som vil ta opp oppgavefordeling i forvaltningen og noe om det regionale nivået. Samtidig hadde han et personlig tips om at det kan komme en ny melding av mer utfyllende karakter om regionnivået på senvinteren neste år.  

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. februar 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer