Fylkestingsrepresentant Sølvi Gjerdahl Thomassen fra Sosialistisk Venstreparti hadde til fylkestingsmøte tirsdag reist en interpellasjon til fylkesordfører Terje Damman. Hun ba fylkesordføreren klargjøre hvordan en politisk i Vest-Agder fylkeskommune skal forholde seg til regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven. Fylkesordføreren viste i sitt svar at lovforslagene nå er til behandling i Stortinget på vanlig måte. -Jeg er innstilt på å avvente denne behandlingen. Jeg vil derfor ikke ta initiativ til at fylkestinget fatter vedtak, som øverste arbeidsgiverorgan i fylkeskommunen, på det grunnlaget som foreligger nå, svarte Damman.

av Torkelsen, Jan H., publisert 20. februar 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer