Innovasjonsselskapene Innoventus AS og Coventure AS driver begge med inkubator som et verktøy for utvikling av nye vekstbedrifter eller for å utløse vekst i eksisterende bedrifter. Gjennom dette får gründere tilgang til profesjonelle forretningsutviklere, kapital og nettverk. Begge selskaper yter også andre typer tjenester. Det har den seneste tid pågått en prosess for å få til en fusjon mellom selskapene med en overordnet målsetting om å skape et slagkraftig innovasjonsmiljø i Agder. Vest-Agder fylkeskommune har henholdsvis 19,20 prosent eierandel i Innoventus og 4,04 prosent i Coventure. Fylkestinget godkjente i dag, for Vest-Agder fylkeskomunes del, at fusjonen gjennomføres.

Coventure er det overtakende selskapet, mens Innoventus er det overdragende selskapet. Ved fusjonen oppløses Innoventus.  Coventure overtar alle eiendeler, rettigheter og forpliktelser fra Innoventus. I det "nye" selskapet vil det bli totalt 23016 aksjer til pålydende 100 kroner. Aksjekapitalen blir totalt vel 2.3 millioner kroner. Etter fusjonen er gjennomført vil fylkeskommunen få en eierandel på 6,62 prosent i det nye selskapet.

Begge innovasjonsselskapene driver rådgivingstjeneste. Coventure forvalter imidlertid også en investeringsportefølje. Fylkestinget presiserer i vedtaket at vedtektene i Conventure må endres slik at investeringsdelen legges ut i et eget selskap adskilt fra rådgivingsvirksomheten.

Fylkestinget ba forøvrig om at offentlig innsyn i selskapet må innarbeides i vedtektene innenfor bestemmelsene i det gjeldende regelverket.

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. februar 2015 | Skriv ut siden