Nullvisjonen, en visjon om null drepte og hardt skadde i trafikken, er ledestjernen i trafikksikkerhetsarbeidet. Det arbeides målrettet etter denne visjonen i Vest-Agder. Det skjer gjennom en langsiktig og systematisk innsats med et bredt spekter av tiltak, på tvers av ulike etater og i godt samarbeid med trafikantene og andre aktører. I dette arbeidet er fylkeskommunen en sentral aktør.

Antallet omkomne i trafikken i januar har aldri vært så lavt i Norge før. Syv mennesker mistet livet i trafikken i landet i årets første måned, mot ni omkomne i fjor. I 2013 og 2012 var tallet tosifret, med henholdsvis 14 og 15 omkomne. Tross mye vind, vær og til dels svært vanskelige kjøreforhold fortsetter den positive nedgangen i ulykkesstatistikken. Og i Vest-Agder ble det et gledelig resultat med null omkomne i januar, slik tilfellet også var i januar i fjor.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. februar 2015 | Skriv ut siden