For tiende året arrangeres konferansen Framtidsbygda på Agder. Det er fylkesmannen og fylkeskommunene i de to Agder-fylkene som står sammen om arrangementet. Kommunestruktur og levende lokalsamfunn blir hovedtema i år, sammen med evaluering av konferansens framtid.

Konferansen er lagt til Iveland kommune i Aust-Agder 8. mai. Iveland kommune tok for ti år siden grep som førte til at kommunen opplevde en merkbar folketallsvekst. På samlingen vil kommunen fortelle om erfaringer med store hustomter (fra 8 – 30 dekar), tettstedsutvikling og tilflyttingsprosjekt. Det vil også bli en befaring i og rundt det nye sentrumsbygget «Åkle».

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. februar 2015 | Skriv ut siden