I skolebruksplanen, som nå er på politisk dagsorden, er det lagt opp til at det skal etableres to selvstendige skoler i Listeregionen, en i Farsund og en i Flekkefjord, med tilhørende filialer. Skolen i Farsund vil gi opplæring på det som nå er studiestedene Eilert Sundt og Lyngdal. Skolen i Flekkefjord vil gi opplæring ved det som nå er studiestedene Flekkefjord og Kvinesdal. Hver skole, med tilhørende filial, betraktes som en samlet enhet, men med ulik geografisk lokalisering. Hovedutvalg for kultur og utdanning besluttet i dag å sende ut et høringsnotat med en konkretisering av skolebruksplanen. I notatet tas det blant annet opp hva som kan bli navnet på de fremtidige skolene.

I forslaget, som legges frem til høring, drøftes ulike navn på skolene, og det legges frem et forslag på betegnelse på studiestedene Kvinesdal og Lyngdal.

Flekkefjord videregående skole er et forholdsvis nytt navn på den videregående skolen i Flekkefjord, men godt innarbeidet i regionen, og skolen kan beholde sitt navn og omfatte filialen i Kvinesdal. Alternativt er det foreslått at skolen får navn etter kjemikeren Peter Waage. Da blir navnet Peter Waage videregående skole, Flekkefjord, og skolens opplæringssted i Kvinesdal kan hete Peter Waage videregående skole, filial Kvinesdal.

Peter WaagePeter Waage ble født i Flekkefjord i 1833. Han var elev ved borger- og realskolen i Flekkefjord før han begynte på Bergen katedralskole. Han studerte ved universitetet i Christiania og ble professor i kjemi. Han er også kjent for at han, sammen med Cato Gullberg, utviklet massevirkningsloven som danner grunnlaget for den generelle og moderne fysikalske kjemi. Han utga en rekke bøker og artikler innen kjemi og fikk mange utmerkelser for sitt vitenskapelige arbeid.

Det er også to alternative navn for den videregående skolen i Farsund. Den nyetablerte skolen kan hete Eilert Sundt videregående skole, og bidra til videreføring av dagens praksis. Opplæringen i Lyngdal vil da foregå på Eilert Sundt videregående skole, filial Lyngdal. Alternativt kan skolen hete Farsund videregående skole. Farsund videregående skole vil da ha filial i Lyngdal.

Ønsker en konsekvent navnsetting for alle de videregående skolene i Vest-Agder, bør navnet avspeile skolens beliggenhet.  Da bør skolen i vest hete Flekkefjord videregående skole og ha filial i Kvinesdal, og skolen i øst hete Farsund videregående skole og ha filial i Lyngdal.  Det er ikke veldig lenge siden skolen i Farsund fikk navnet Eilert Sundt videregående skole. Navnet er imidlertid godt innarbeidet, og fylkesrådmannen anbefaler at dette navnet videreføres. På bakgrunn av at skolen i Flekkefjord vil være lokalisert i to ulike kommuner, foreslår fylkesrådmannen at den får navn etter en kjent forsker fra stedet. Forslaget er at de to skolene får følgende navn:

Eilert Sundt videregående skole. Opplæringen som foregår i Lyngdal skjer på Eilert Sundt videregående skole, filial Lyngdal.

Peter Waage videregående skole. Opplæringen som foregår i Kvinesdal skjer på Peter Waage videregående skole, filial Kvinesdal.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. februar 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer
 • Lyngdal Vgs Åpningsarrangement 2019
  av jto, 29.10.19

  Flott opprustet skolebygg åpnet i Lyngdal

  Les mer
 • KKG Konferanse
  av jto, 29.10.19

  KKG lager møteplass for lærlinger og bedrifter

  Les mer